Programme of Cooperation and Development Trentino-Balkans 2018-2020

Programme of Cooperation and Development Trentino-Balkans 2018-2020

U sklopu projekta „Izgradnja kapaciteta, podrška lokalnim institucijama i doprinos ekonomskom razvoju obnovljivih izvora energije, održivosti životne sredine, gazdovanju šumama, promociji mikro i malih preduzeća u tri BiH opštine“ u saradnji tri Agencije lokalne demokratije na području Bosne i Hercegovine (Prijedor, Mostar i Zavidovići), Udruženja Program Prijedor i Udruženja Trentino – Balkan objavljujemo: KONKURSza odabir kandidata za učešće u obuci na temu “PARTICIPATIVNO PLANIRANJE LOKALNOG SOCIO-EKONOMSKOG RAZVOJA” PERIOD REALIZACIJE OBUKE: 20 - 24. maj/svibanj 2019. MJESTO REALIZACIJE: Mostar, Bosna i Hercegovina MINIMALAN BROJ UČESNIKA: 4 sa podrucja Zavidovići SADRŽAJ OBUKE: Proces razvoja baziran na lokalnim resursima Participativni pristup području Metodologija…

Where we are

Agencija lokalne demokratije
LDA Zavidovici

Omladinska 10
72220 Zavidovici, Bosna i Hercegovina
Tel/fax +387 32 877 008
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Compatible browsers: IE 9+, Firefox, Chrome, Opera, Safari

City and membership info