PORODIČNE BAŠTE DUBRAVICA

01 Aug 2023

Veliki broj domaćinstava u MZ Dubravica se bavi poljoprivredom. Uglavnom se radi o porodičnim baštama sa malim vrtom ili plastenikom o kome brigu vode žene. U dosadašnjem periodu smo organizovali predavanja iz poljoprivrede o uzgoju povrtlarskih kultura na otvorenom prostoru, plasteniku i zaštiti bilja.

Nakon održanih predavanja agronom je nastavio pružati savjetodavnu pomoć korisnicama s ciljem povećanja kvaliteta i kvantiteta proizvodnje. U današnje vrijeme poskupljenja hrane sve više domaćinstava se okreće vlastitoj proizvodnji hrane. Mnogi nemaju dovoljno znanja i ovi sastanci služe kao mjesto susreta za razmjenu iskustva.

Agronom Ivan Antunović je u proteklom peridou obišao veći broj korisnika. Posebna pažnja bila posvećena proizvodnji u plastenicima, kao i brojnim problemima koji su se pojavili prvo zbog obilnih padavina a zatim velikih vrućina koje su značajno umnajile prinose naročito na zasadima na otvorenom prostoru.

Projekat "Osnaživanje društvenog centra u Mz Dubravica" se realizuje u sklopu projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“, kojeg financiraju Vlada Švicarske i Švedska, a provodi ga Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.

Where we are

Agencija lokalne demokratije
LDA Zavidovici

Omladinska 10
72220 Zavidovici, Bosna i Hercegovina
Tel/fax +387 32 877 008
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Compatible browsers: IE 9+, Firefox, Chrome, Opera, Safari

City and membership info