STATE OF SMALL AND MICRO ENTERPRISES IN ZAVIDOVIĆI – VISIT TO THE DEVELOPMENT AGENCY ZAVIDOVIĆI

01 Feb 2020

LDA Zavidovići participates in realization of the project „Support to the capacity building of the local governments and contribution to the economic development of the renewable energies, environment sustainability, forest management, promotion of micro and small enterprises in three BiH municipalities“ financed by Trento province through cooperation program between communities Trentino Balkan 2018-2019. Apart from forest management, the project segmets are state of the environment, waste management and state of small and micro enterprises in the municipality of Zavidovići.

On January 29, 2020, experts from Italy, namely Franco Turri - an agronomist and a rural development expert, and Dario Caccamisi, an expert for micro and small enterprises, visited Zavidovići. They visited Local Democracy Agency Zavidovići and the Zavidovići Development Agency.

Aldin Šušić, the director of Development Agency Zavidovići informed them about history, companies, financing, current state and needs of Agency. On that occasion, the experts also visited a company „Toroidal steel“ Zavidovići, owned by Bekim Zuferi. Their third meeting was with Ivan Antunović, agronomist and employee in Employment office Zavidovići.

In addition to the visits, experts were provided with a report on the solid waste management and a survey on small and micro enterprises .

This project should create common community platform which includes all data that citizens, associations, NGO's could upgrade with ideas, starting from needs and recognition till solving the specific problem.

STANJE MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA - Posjeta Razvojnoj agenciji Zavidovići

Agencija Lokalne Demokratije (ALD) Zavidovići, učestvuje u realizaciji projekta „Izgradnja kapaciteta, podrška lokalnim institucijama i doprinos ekonomskom razvoju obnovljivih izvora energije, održivosti životne sredine, upravljanju šumama, promociji mikro i malih preduzeća“, koji je finansiran od Autonomne pokrajine Trento kroz program saradnje između zajednica Trentino – Balkan 2018-2019. Osim stanja šuma, segmenti projekta su stanje okoliša odnosno upravljanja otpadom te stanje malih i srednjih preduzeća na području općine Zavidovići.

29. januara 2020. godine u Zavidovićima su boravili eksperti iz Italije, tačnije Franco Turri – agronom i ekspert za ruralni razvoj te Dario Caccamisi, ekspet za mikro i mala preduzeća. Posjetili su prostorije Agencije lokalne demokratije Zavidovići, te Razvojnu agenciju Zavidovići. U RAZ-u su razgovarali sa direktorom Aldinom Šušićem koji ih je izvijestio o historijatu, firmama, finansiranju, trenuntom stanju i potrebama RAZ-a. Prilikom posjete RAZ-u uspjeli su posjetiti proizvodni pogon metalne industrije firme „Toroidal steel“ Zavidovići te razgovarati sa direktorom Bekimom Zuferijem. Treći sastanak eksperti iz Italije su imali sa Ivanom Antunovićem, agronomom i uposlenikom Agencije za zapošljavanje ZDK, odjela u Zavidovićima.

Osim posjeta, ekspertima je podnesen izvještaj o stanju upravljanja otpadom te anketa o malim i srednjim preduzećima iz RAZ-a.

Projekat bi trebao rezultirati stvaranjem zajedničke platforme u lokalnoj zajednici, na kojoj će biti dostupni svi podaci koji se tiču te lokalne zajednice, koju će građani, udruženja, nevladine organizacije, moći nadograđivati zajedničkim idejama, preko dijagnoziranja potreba, pa do rješavanja određenog problema.

Where we are

Agencija lokalne demokratije
LDA Zavidovici

Omladinska 10
72220 Zavidovici, Bosna i Hercegovina
Tel/fax +387 32 877 008
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Compatible browsers: IE 9+, Firefox, Chrome, Opera, Safari

City and membership info