LINK 4 Cooperation

LINK 4 Cooperation

Strengthening local participation and cooperation through partnership of Public Authorities and CSOs in Bosnia and Herzegovina- LINK 4 Cooperation

Timespan: 2021 – 2023

Donor: Civil Society Facility and Media Programme for Bosnia and Herzegovina 2019 – Support to existing and newly established CSOs networks in various ares

 

Applicant: Local Democracy Agency Mostar (LDA Mostar)

Partners: Local Democracy Agency ZavidoviciLocal Democracy Agency Prijedor, Center for Development of Herzegovina Trebinje, ALDA – European Association for Local Democracy and Association of agencies for local democracy – ALDA Skopje (Affiliated entity)

Description: 

The project promotes principles of good governance with a view to effective and responsive performance of the local government units in Bosnia and Herzegovina. The project will empower the capacities of local authorities (elected leaders and civil servants) and civil society in implementing participative processes. Together they will identify concrete problems of the community that will find their solutions thanks to the participative approach. The project will therefore build capacities and solve problems, by consolidating the approach in the years to come.

The main target group of this project are the 40 local CSOs and grassroots organizations from Bosnia and Herzegovina and 12 Local self-government units – municipal administration and local councilors as local decision makers.

Overall objective of the project is to strengthen the capacities of CSOs engaged in public policy processes to become skilled and reliable partners in policy-making and reform processes in B&H.

Specific objectives: 

  1. Create stronger links to citizens by engaging in public policy process, reaching out to society as a whole including marginalized groups and grass root communities and encouraging civic activism and public participation in policy-making;
  2. Capable, transparent and accountable LAs;
  3. Effective CSOs;
  4. LAs have enabling policies and rules for grass root organizations and civic initiatives;
  5. CSOs create network for coalition-building for increased impact in campaigning and advocacy.

The whole process will involve about 20 local communities benefiting from improved public services in each municipality; around 12 LAs will have strengthened capacities to implement inclusive solutions for local problems; more than 40 CSOs will have improved skills and capacities for bringing positive local changes in their communities.

Jačanje lokalnog učešća i saradnje kroz partnerstvo javnih vlasti i OCD u Bosni i Hercegovini – LINK za Saradnju

Trajanje projekta: Januar 2021 – Decembar 2023

Donator: Program civilnog društva i medija za Bosnu i Hercegovinu 2019. – Podrška postojećim i novoosnovanim mrežama OCD u raznim oblastima

Aplikant: Agencija lokalne demokratije Mostar

Partneri: Agencija lokalne demokratije Zavidovići, Agencija Lokalne Demokratije Prijedor, Centar za razvoj Hercegovine (CRH) Trebinje, ALDA – Evropska asocijacija za lokalnu demokratiju i Asocijacija agencija lokalne demokratije – ALDA Skopje (Pridruženi partner)

Opis: Projekt promovira principe dobrog upravljanja s ciljem efikasnog i odgovornog upravljanja jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini. Projekt će ojačati kapacitete lokalnih vlasti (izabranih lidera i državnih službenika) i civilnog društva u provođenju participativnih procesa. Zajedno će identificirati konkretne probleme zajednice koja će svoja rješenja pronaći zahvaljujući participativnom pristupu. Projekt će stoga izgraditi kapacitete i riješiti probleme, konsolidirajući pristup u godinama koje dolaze.

Glavna ciljna skupina ovog projekta su 40 lokalnih OCD-a i lokalnih organizacija iz Bosne i Hercegovine i 12 jedinica lokalne samouprave – općinska uprava i lokalni vijećnici kao lokalni donositelji odluka.

Opći cilj: Projekt teži jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva koje se bave procesima javnog zagovaranja kako bi postale obučen i pouzdan partner za kreiranje politika i reforme unutar BiH.

Specifični ciljevi:

  1. Stvoriti čvršće veze s građanima njihovim uključivanjem u proces javnih politika, dopiranjem do cijele društvene zajednice, uključujući marginalizovane grupe i lokalne zajednice  podsticanjem građanskog aktivizma i učešća javnosti u kreiranju politika;
  2. Unaprijediti sposobnost, transparentnost i odgovornost lokalne samouprave;
  3. Povećati efektivnost OCD;
  4. Dosegnuti do Lokalne samouprave na način da ona omogući politike i procedure za građanske inicijative lokalnih organizacija;
  5. Kreirati mreže OCD-a za izgradnju koalicija radi povećanog utjecaja na kampanje i zagovaranje

U cijeli proces će biti uključeno oko 20 lokalnih zajednica koje će imaju koristi od poboljšanih javnih usluga u svakoj opštini; oko 12 lokalnih samouprava će ojačati kapacitete za primjenu inkluzivnih rješenja za lokalne probleme; više od 40 OCD imat će poboljšane vještine i kapacitete za donošenje pozitivnih lokalnih promjena u svojim zajednicama.

Odgovore na sva pitanja vezana uz Javni poziv za podnošenje projektnih prijedloga OCDa kroz projekt #LINK4Cooperation potražite na informativnim sastancima koji će biti održani u #Prijedor, #Zavidovici, #Trebinje i #Mostar. Ponedjeljak – 13.02.2023. godine od 13:00 do 15:00 sati u Prijedoru, sala Centra za socijalni rad (Oslobodioca Prijedora bb). Utorak – 14.02.2023. godine od 12:00 do 14:00 sati u Zavidovićima, Cozy Hub (Omladinska 10). Srijeda – 15.02.2023. godine od 12:00 do 14:00 sati u Trebinju, hotel Leotar (Luke Vukalovića 1). Četvrtak – 16.02.2023. godine od 12:00 do 14:00 sati u Mostaru, hotel Mostar (Kneza Domagoja bb). U međuvremenu svoje upite…
Agencija lokalne demokratije Mostar kao nosilac projekta ”Jačanje lokalnog učešća i saradnje kroz partnerstvo javnih vlasti i OCD u Bosni i Hercegovini – LINK za saradnju/suradnju”, finansiranog sretstvima Evropske unije, zajedno sa partnerskim organizacijama LDA Prijedor, LDA Zavidovići, CRH Trebinje, ALDA i ALDA Skopje u okviru navedenog projekta objavljuje JAVNI POZIV za prikupljanje projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava namijenjenih za zajedničko djelovanje organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti. Ovim programom dodjele bespovratnih sredstava namjeravaju se podržati organizacije civilnog društva u 12 općina/opština/gradova (Berkovići, Jablanica, Kostajnica, Maglaj, Mostar, Nevesinje, Novi Grad, Prijedor, Ravno, Trebinje, Zavidovići, Žepče) u zajedničkom rješavanju…
Within the frame of the project ”Strengthening local participation and cooperation through partnership of Public Authorities and CSOs in Bosnia and Herzegovina – LINK 4 Cooperation” funded by the European Union, second Forum for sharing best practices of CSOs and LAs cooperation was held in Prijedor on December 9th, 2022. Forum gathered representatives of the international community and was attended by more than 60 representatives of local authorities and CSOs from Berkovici, Jablanica, Kostajnica, Maglaj, Mostar, Nevesinje, Novi Grad, Prijedor, Ravno, Trebinje, Zavidovici and Zepce, who jointly identified specific challenges of cooperation and actively worked to find optimal solutions for…
Within the frame of the project ”Strengthening local participation and cooperation through partnership of Public Authorities and CSOs in Bosnia and Herzegovina – LINK 4 Cooperation” funded by the European Union, second Forum for sharing best practices of CSOs and LAs cooperation was held in Prijedor today, gathering over 60 participants. In addition to representatives of the international community the Forum was attended by representatives of local authorities and CSOs from Berkovici, Jablanica, Kostajnica, Maglaj, Mostar, Nevesinje, Novi Grad, Prijedor, Ravno, Trebinje, Zavidovici and Zepce, who jointly identified specific challenges of cooperation and expressed readiness to find optimal solutions to…
As a part of the three-year long “LINK 4 Cooperation” project, funded by the European Union, the Local Democracy Agency Mostar (LDA Mostar) implemented a series of trainings through the Council of Europe’s Leadership Academy Program (LAP). The training is intended for representatives of local governments and civil society organizations from Berković, Jablanica, Kostajnica, Maglaj, Mostar, Nevesinje, Novi Grad, Prijedor, Ravno, Trebinje, Zavidovići and Žepče. LAP training, divided into two cycles, was successfully completed by three groups of participants during September and October 2022. Under the guidance of LAP trainers certified by the Council of Europe, more than 60 participants…
As a part of the three-year project “LINK 4 Cooperation”, financed by the European Union, Local Democracy Agency Mostar (LDA Mostar) implements a series of trainings through the Council of Europe’s Leadership Academy (LAP) program. The training is intended for representatives of local governments and civil society organizations from Berkovići, Jablanica, Kostajnica, Maglaj, Mostar, Nevesinje, Novi Grad, Prijedor, Ravno, Trebinje, Zavidovići and Žepče. The first cycle of LAP trainings, led by trainers certified by the Council of Europe, has so far been successfully completed by three groups of participants. In the period from September 19-21, 2022 representatives of LAs and…
Twelve local governments in Bosnia and Herzegovina are currently implementing the ELoGE program of the Council of Europe within the “LINK 4 Cooperation” project, founded by the European Union. This comprehensive capacity self-assessment process based on 12 principles of good local governnance is a tool which deeply scans all areas of local government and is an excellent landmark and basis from which mmunicipalities and cities can make improvements in all areas that are more challanged. The Local Democracy Agency Mostar is the holder of the first and only accredited platform for the implementation of the ELoGE methodology in Bosnia and…
As a part of activities of the three-year project “LINK 4 Cooperation”, financed by the European Union, Local Democracy Agency (LDA) Mostar organizes a Leadership Academy Program (LAP) of the Council of Europe training cycle. The training is intended for representatives of civil society organizations registered in Bosnia and Herzegovina, which operate on the territory of ​​the 12 cities/municipalities as well as the areas gravitating to these cities/municipalities: Berkovići, Jablanica, Kostajnica, Maglaj, Mostar, Nevesinje, Novi Grad, Prijedor, Ravno, Trebinje, Zavidovići and Žepče. All those interested can apply for participation in the training until September 15, 2022. until midnight via an…

Where we are

Agencija lokalne demokratije
LDA Zavidovici

Omladinska 10
72220 Zavidovici, Bosna i Hercegovina
Tel/fax +387 32 877 008
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Compatible browsers: IE 9+, Firefox, Chrome, Opera, Safari

City and membership info