CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS OF THE SECOND PROJECT FORUM IN PRIJEDOR

15 Dec 2022

Within the frame of the project ”Strengthening local participation and cooperation through partnership of Public Authorities and CSOs in Bosnia and Herzegovina – LINK 4 Cooperation” funded by the European Union, second Forum for sharing best practices of CSOs and LAs cooperation was held in Prijedor on December 9th, 2022.

Forum gathered representatives of the international community and was attended by more than 60 representatives of local authorities and CSOs from Berkovici, Jablanica, Kostajnica, Maglaj, Mostar, Nevesinje, Novi Grad, Prijedor, Ravno, Trebinje, Zavidovici and Zepce, who jointly identified specific challenges of cooperation and actively worked to find optimal solutions for key challenges in their local communities.

Working part of the Forum, the World Café session “My city, my street” gathered the participants into three working groups, with the aim of ranking key challenges in their cities/municipalities, and detecting activities that would result in their solutions.

The Forum’s conclusions and recommendations are summarized in the attached document.

ZAKLJUČCI I PREPORUKE DRUGOG PROJEKTNOG FORUMA U PRIJEDORU

U Prijedoru je 9.12.2022. godine, u okviru projekta „Jačanje lokalnog učešća i saradnje kroz partnerstvo javnih vlasti i organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini – LINK za saradnju/suradnju”, finansiranog sredstvima Evropske unije, održan drugi Forum za razmjenu najboljih praksi saradnje organizacija civilnog društva (OCD) i lokalnih vlasti.

Pored predstavnika međunarodne zajednice, Forumu prisustvovalo više od 60 predstavnika lokalnih vlasti i OCD-a iz Berkovića, Jablanice, Kostajnice, Maglaja, Mostara, Nevesinja, Novog Grada, Prijedora, Ravnog, Trebinja, Zavidovića i Žepča, koji su zajednički identificirali konkretne izazove suradnje i pokušali pronaći optimalna rješenja za ključne izazove u lokalnim zajednicama.

U radnom dijelu Foruma održana je World Caffe sesija ”Moj grad, moja ulica” na kojoj su učesnici Foruma, podjeljeni u tri radne grupe, s ciljem rangiranja ključnih izazova u njihovim gradovima/općinama, te detektiranja aktivnosti koje bi rezutirale rješenjima istih.

Zaključci i preporuke Foruma sažeti su u dokumentu u prilogu.

Where we are

Agencija lokalne demokratije
LDA Zavidovici

Omladinska 10
72220 Zavidovici, Bosna i Hercegovina
Tel/fax +387 32 877 008
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Compatible browsers: IE 9+, Firefox, Chrome, Opera, Safari

City and membership info