ZDRAVLJE DJECE-ZDRAVSTENO SAVJETOVANJE

04 Apr 2023

U subotu, 2. Aprila 2023. godine organizovali smo Zdravstveno savjetovanje u društvenom centru MZ Dubravica.

Tema savjetovanja je bila: Zdravlje djece – akutne bolesti, simptomi i liječenje a predavač je bila dr. Maida Humkić Mustafić. Ovom predavanju prisustvovalo je preko četrdeset učesnika a naša doktorica je odgovarala na brojna postavljena pitanja kako reagovati u određenim situacijama.

Aktivnosti zdravstvenog savjetovanja imaju za cilj promovisanje zdravih i održivih stilova života usmjerene na sve stanovnike ali prije svega na penzionere i žene. Želimo omogućiti korisnicima društvenog centra da se savjetuju sa stučnim licima po pitanjima vezanim za njihove zdravstvene probleme sa kojima se susreću.

Projekat "Osnaživanje društvenog centra u Mz Dubravica" se realizuje u sklopu projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“, kojeg financiraju Vlada Švicarske i Švedska, a provodi ga Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.

Where we are

Agencija lokalne demokratije
LDA Zavidovici

Omladinska 10
72220 Zavidovici, Bosna i Hercegovina
Tel/fax +387 32 877 008
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Compatible browsers: IE 9+, Firefox, Chrome, Opera, Safari

City and membership info