POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA REKONSTRUKCIJU KROVA NA OBJEKTU DRUŠTVENOG CENTRA MZ DUBRAVICA-Referenti broj: A-10-2023-MZD

Pozivamo sve zainteresovane da podnesu ponudu za rekonstrukciju krova na objektu Društvenog centra MZ Dubravica.

 

ALD Zavidovići provodi projekat “Osnaživanje društvenog centra u MZ Dubravica” kojim se želi unaprijediti funkcioniranje društvnog centra Dubravica te ga učiniti dostupnim i prilagođenim svim generacijama kao prepoznatljivo mjesto okupljanja za edukativne, rekreativne i slobodne aktivnosti.

Projekat „Osnaživanje društvenog centra u MZ Dubravica“ se realizuje u sklopu projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“, koji zajednički finansiraju Vlade Švicarske i Švedske, a provodi ga Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.

Ponuđač treba preuzeti priloženi obrazac sa specifikacijom radova, popuniti tabelu i dostaviti ponudu poštom ili lično u zatvorenoj koverti na dole naznačenu adresu.

Kriterijumi:

Kriterijum za odabir ponuđača biće najniža cijena.

Potrebni dokumenti:

  • Kopija rješenja o registraciji preduzeća koja je relevantna za obavljanje potrebnih radova
  • Spisak i vrijednost projekata izvršenih u posljednje 2 godine slične prirode i kompleksnosti, uključujući kontaktne podatke klijenta koji se mogu kontaktirati za dodatne informacije o tim ugovorima
  • CV građevinskog tehničara ili druge stručne osobe koja će biti zadužena za vođenje posla sa minimum 5 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima-stalno zaposlen kod ponuđača ili angažovan ugovorom o djelu
  • Izjava o validnosti ponude na period od min 60 dana

Slanje ponuda:

Ponudu na dostaviti poštom ili lično u zatvorenoj koverti sa naznakom A-10-2023-MZD najkasnije do 12.5.2023.godine. do 15:00 sati.

Adrese za slanje ponuda:

Udruženje „Agencija lokalne demokratije“

Omladinska 10

72220 Zavidovići

Kontakt telefon: +387 32 877 008 i E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nekompletne ponude kao i ponude pristigle nakon roka neće biti razmatrane.

Odabrani ponuđač će biti obavješten o realizaciji nabavke najkasnije do 15.5.2023.godine.

 

 

Where we are

Agencija lokalne demokratije
LDA Zavidovici

Omladinska 10
72220 Zavidovici, Bosna i Hercegovina
Tel/fax +387 32 877 008
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Compatible browsers: IE 9+, Firefox, Chrome, Opera, Safari

City and membership info