POZIV ZA NABAVKU MATERIJALA ZA EDUKATIVNE RADIONICE-Referenti broj: A-09-2023-MZD

18 Apr 2023

Pozivamo sve zainteresovane da podnesu ponudu za nabavku materijala za potrebe Udruženja “Agencija Lokalne Demokratije”, neophodnog za održavanje edukativnih radionica za mlade u okviru projekta “Osnaživanje društvenog centra u MZ Dubravica”.

ALD Zavidovići provodi projekat “Osnaživanje društvenog centra u MZ Dubravica” kojim se želi unaprijediti funkcioniranje društvnog centra Dubravica te ga učiniti dostupnim i prilagođenim svim generacijama kao prepoznatljivo mjesto okupljanja za edukativne, rekreativne i slobodne aktivnosti.

Projekat „Osnaživanje društvenog centra u MZ Dubravica“ se realizuje u sklopu projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“, koji zajednički finansiraju Vlade Švicarske i Švedske, a provodi ga Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.

Ponuđač treba preuzeti priloženi obrazac sa specifikacijama traženih proizvoda, popuniti tabelu i poslati e-mailom, poštom ili lično dostaviti na dole naznačenu adresu

Isporuka specificiranih i odabranih artikala će se obaviti jednokratno do kraja aprila 2023.godine.

Kriterijumi:

Kriterijum za odair ponuđača biće najniža cijena (kumulativno) i usklađenost sa specifikacijom u prilogu.

Slanje ponuda:

Ponudu na priloženom obrascu dostaviti mailom, poštom ili lično najkasnije do 20.4.2023.godine. do 12:00 sati e- sa naznakom A-09-2023-MZD.

Kontakti:

Adrese za slanje ponuda:

Udruženje „Agencija lokalne demokratije“

Omladinska 10

72220 Zavidovići

Telefon: +387 32 877 008

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nekompletne ponude kao i ponude pristigle nakon roka neće biti razmatrane.

Odabrani ponuđač će biti obavješten o realizaciji nabavke najkasnije do 21.4.2023.godine.

Where we are

Agencija lokalne demokratije
LDA Zavidovici

Omladinska 10
72220 Zavidovici, Bosna i Hercegovina
Tel/fax +387 32 877 008
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Compatible browsers: IE 9+, Firefox, Chrome, Opera, Safari

City and membership info