AKTIVNOSTI ZA DJECU

08 Apr 2023

U subotu, 8. Aprila 2023. godine organizovali smo aktivnosti za djecu u društvenom centru MZ Dubravica.

Korisitimo Igrobus kao pokretnu igraonu koja ima odličnu sposobnost da okuplja, privlači i animira djecu putem igre kao osnove druženja i usvajanja novih iskustava. Igrobus se sa jednostavnošću uključuje u razne školske i izvanškolske programe te manifestacije u gradu i van njega. 

Ovog puta glavna aktivnost je bila likovna radionica. Nastavnica likovnog je djeci pokazala tehnike izrade behara na granama, uz upotrebu tempera,  što će im takođe korisiti u školi. Zadovoljni urađenim djeca su creteže dodijela kući da pokažu roditeljima. Ostatak dana je proveden uz muziku i štand igrice koje djeca uvijek žele da isprobaju i da se zabave.

Projekat "Osnaživanje društvenog centra u Mz Dubravica" se realizuje u sklopu projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“, kojeg financiraju Vlada Švicarske i Švedska, a provodi ga Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.

Where we are

Agencija lokalne demokratije
LDA Zavidovici

Omladinska 10
72220 Zavidovici, Bosna i Hercegovina
Tel/fax +387 32 877 008
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Compatible browsers: IE 9+, Firefox, Chrome, Opera, Safari

City and membership info