THE YOUTH REGIONAL FORUM: WE WILL DO IT TOGETHER!

10 Nov 2019

On the 7th of November 2019, Balkan youngsters gathered in Prishtina for the Regional Youth thematic forum.

The forum tackled the topic “Youth in the region: seeking strategic responses to meet the challenges of demography and labour market trends” in order to deepen the common understanding of the accession negotiation process with particular focus on the Chapter 19: Social Policy and Employment.

The main goal of the forum was to establish a youth network will work as a network of young students and activists empowered for monitoring EU related reforms within the EU integration processes.

The youngsters had opportunity to discover the project and the value of the Youth Regional Youth compact for Europe Network and to talk about the future modalities of the Network as Research, Activism and communication.

The participants gave their opinions on how to improve the platform, where suggestions were made order the make the platform more community friendly, to increase trust in civil society and create a sense of belonging.

The project “Regional Youth Compact for Europe” is implemented by the Center for Democracy Foundation, European ALDA network and the ALDA – Western Balkans Network for Local Democracy, CRTA, Youth Act and Sodem. This project is funded by the European Union and the Balkan Trust for Democracy, a project of the German Marshall Fund of the United States.

REGIONALNI FORUM ZA MLADE: URADIĆEMO TO ZAJEDNO!

Sedmog novembra 2019. godine mladi sa Balkana prisustvovali su regionalnom tematskom forumu za mlade u Prištini. Forum se bavio temom „Mladi u regiji: traženje strateških odgovora ka upoznavanju sa izazovima demografije i smijerove tržišta rada“ kako bi produbili zajedničko rezumijevanje u procesu pregovora pristupanja sa posebnim osvrtom na Poglavlje 19: Socijalna politika i zapošljavanje.

Gavni cilj foruma je bio da se ustanovi mreža za mlade koja će raditi kao mreža mladih studenata i aktivista osnažena za praćenje EU srodnih reformi kroz proces integracije u EU. Mladi su imali priliku da saznaju vrijednosti projekta „Regional Youth Compact for Europe“ i da razgovaraju o budućim načinima mreže kao izvora, aktivizma i komunikacije.

Učesnici su dali mišljenje kako unaprijediti platformu, na način da su sugestije date da platformu učine više prijateljski za zajednicu, da povećaju povjerenje u građansko društvo i kreiraju osjećaj povezanosti.

Projekat RYCE implementira Centar fondacija demokratije, evropska ALDA mreža i ALDA mreža Zapadnog Balkana za lokalnu demokratiju, Crta, Youth act i Sodem. Ovaj projekat je finasiran od EU i Balkans Trust for democracy kao dio projekta German Marshall Fund of the United States.

Where we are

Agencija lokalne demokratije
LDA Zavidovici

Omladinska 10
72220 Zavidovici, Bosna i Hercegovina
Tel/fax +387 32 877 008
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Compatible browsers: IE 9+, Firefox, Chrome, Opera, Safari

City and membership info