OTVORENO VIJEĆE

28 Dec 2022

U okviru projekta “Moj grad – Grad mladih” organizovali smo događaj pod nazivom „Otvoreno vijeće” koji se održao 27.12.2022.godine.

Otvoreno vijeće” je aktivnosti koja ima za cilj da mladim osobama pruži mogućnost da razgovaraju sa vijećnicima gradskog vijeća i tom prilikom predstave svoje potrebe i probleme sa kojima se susreću te se upoznaju sa načinom funkcionisanja Gradskog vijeća i aktivnostima koje provode vijećnici.

Mlade osobe, učesnici u projektu, su imale priliku da razgovaraju sa tri vijećnika gradskog vijeća: Ajdinom Polićem, Zahidom Avdićevićem i Harisom Mujanovićem. Tokom razgovora mladi su imali priliku da vijećnicima prenesu probleme sa kojima se susreću, problemima koji se dešavaju u njihovim mjesnim zajednicama te o problemu nedostatka prostora za mlade u Zavidovićima.

Vijećnici su mlade informisali o mogućnostima učešća u procesu donošenja odluka, o mogućnostima angažmana u njihovim mjesnim zajednicama te o aktivnostima koje čine u cilju provođenja “Omladinske strategije Grada Zavidovići 2018-2023”. Vijećnici su istakli potrebu da se mlade osobe uključe u kreiranje nove omladinske strategije Grada Zavidovići te da svojim aktivizmom i vlastitim angažmanom pokušaju riješiti neke od problema sa kojima se susreću.

Projekat „Moj grad – Grad Mladih“ sufinansiraju Grad Zavidovići i Federalno ministarstvo kulture i sporta.

Where we are

Agencija lokalne demokratije
LDA Zavidovici

Omladinska 10
72220 Zavidovici, Bosna i Hercegovina
Tel/fax +387 32 877 008
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Compatible browsers: IE 9+, Firefox, Chrome, Opera, Safari

City and membership info