MOJ GRAD – GRAD MLADIH 2022

30 Nov 2022

Agencija lokalne demokratije Zavidovići provodi projekat „Moj grad – grad mladih“ kojim želimo mladima sa područja Zavidovića pružiti mogućnost da učestvuju u neformalim edukacijama koje će unaprijediti njihove životne vještine a koje će im koristiti tokom školovanja, zapošljavanju i svakodnevnom životu.

Projekat je nastao na osnovu „Strategije omladinske politike Općine Zavidovići 2018-2023 „ i analize ankete koja je imala za cilj da pokaže potrebe i probleme mladih Zavidovića. Neki od rezultata ankete su pokazali da mladi smatraju da na teritoriju našeg grada ne postoji dovoljan broj edukativnih sadržaja za mlade.

Aktivnostima je predviđen niz različitih edukativnih radionica na teme poput: volontiranje, liderstvo i aktivizam, medijska pismenost, razvoj ličnih i profesionalnih vještina, upravljanje projektnim ciklusom, radionica o kulturno historijskoj baštini.

Pored edukativnih radionica planirano je organizovanje sastanka sa vijećnicima Gradskog vijeća te volonterska akcija u zajednici koju odaberu sami učesnici edukativnih radionica.

Putem ovih aktivnosti mladi će imati priliku da saznaju informacije vezane za njihove mogućnosti uključivanja, angažmana i djelovanja u lokalnoj zajednici u cilju poboljšanja sopstvenog položaja i okruženja u kojem žive.

Projekat „Moj grad – Grad Mladih“ sufinansiraju Grad Zavidovići i Federalno ministarstvo kulture i sporta.

Where we are

Agencija lokalne demokratije
LDA Zavidovici

Omladinska 10
72220 Zavidovici, Bosna i Hercegovina
Tel/fax +387 32 877 008
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Compatible browsers: IE 9+, Firefox, Chrome, Opera, Safari

City and membership info