POSJETA KULTURNO-HISTORIJSKIM SPOMENICIMA

17 Dec 2022

Dana 17. decembra 2022. godine učesnici u projektu “Moj grad – grad mladih” su učestvovali u studijskoj posjeti kulturno-historijskim spomenicima na podrućju Zavidovića i Maglaja.

U našoj okolini nalaze se značajni kulturno-historijski spomenici od kojih su neki na listi nacionalnih spomenika BiH koje veliki broj mladih nikada nije posjetio.

Posjeta kulturno-historijskim spomenicima je jedna od aktivnosti u okviru projekta “Moj grad – grad mladih” koja je imala za cilj se mladi upoznaju sa kulturno-historijskom baštinom, te da se ukaže na važnost očuvanja baštine, te potakne angažman mladih u njihovoj zaštiti i promociji.

Mladi su imali priliku da posjete “Staru džamiju” u Rujnici nadomak Zavidovića, gdje su imali priliku da se upoznaju sa samim nastankom te džamije, postojanju, kao i nedavnoj restauraciji.

Nakon posjete Rujnici posjetili smo kulturno-historijske spomenike u susjednom Maglaju.  Najveću pažnju je privukao stari grad i Maglajska tvrđava gdje su uz predavanja profesora historije mogli da saznaju neke informacije o samoj tvrđavi i njenom nastanku kao i o ostalim srednjovjekovnim spomenicima u Maglaju.

Projekat „Moj grad – Grad Mladih“ sufinansiraju Grad Zavidovići i Federalno ministarstvo kulture i sporta.

Where we are

Agencija lokalne demokratije
LDA Zavidovici

Omladinska 10
72220 Zavidovici, Bosna i Hercegovina
Tel/fax +387 32 877 008
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Compatible browsers: IE 9+, Firefox, Chrome, Opera, Safari

City and membership info