POZIV ZA ANGAŽMAN ANIMATORA ZA DJECU–IGROBUS

20 Jan 2023

Referenti broj: A-01-2023-MZD

Pozivamo sve zainteresovane da podnesu ponudu za pružanje usluga animacije djece – Igrobus, u Društvenom centru Dubravica, Zavidovići, za potrebe Udruženja “Agencija Lokalne Demokratije” u okviru projekta “Osnaživanje društvenog centra u MZ Dubravica”.

ALD Zavidovići provodi projekat „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“ kojim se želi unaprijediti funkcioniranje društvnog centra Dubravica te ga učiniti dostupnim i prilagođenim svim generacijama kao prepoznatljivo mjesto okupljanja za edukativne, rekreativne i slobodne aktivnosti.

Projekat „Osnaživanje društvenog centra u MZ Dubravica“ se realizuje u sklopu projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“, koji zajednički finansiraju Vlade Švicarske i Švedske, a provodi ga Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.

Opis angažmana:

Usluga animacije djece podrazumjeva organizovanje aktivnosti za djecu u društvenom centru Dubravica, gdje uz pokretne mobilijare, različite igre i radionice djeci pružamo priliku da uživaju u igricama i razvijaju socijalnu odgovornost prema vlastitoj zajednici.

Potrebno je organizovati tim za realizaciju 10 aktivnosti za djecu, jednom mjesečno u periodu 28.1.2023 – 30.11. 2023.godine. Svaka aktivnost treba da trajaje najmanje 3 sata uz učešće 25 djece po aktivnosti.

ALD Zavidovići će staviti na raspolaganje teretno kombi vozilo za prevoz pokretnih mobilijara, igrica i drugih materijala do lokacije za realizaciju aktivnosti, kao i obezbjediti potrebni materijal za rad i osvježenje za učesnike.

Finansijska ponuda mora da obuhvata sve pripadajuće poreze, a ugovorom o angažmanu biće definisani uslovi plaćanja na osnovu izvršene usluge.

Lokacija:

Aktivnosti se realizuju na lokaciji:

  1. Društveni centar MZ Dubravica, Zavidovići

Vremenski rokovi

  • 1.2023. – 30.11.2023. / 1 aktivnost mjesečno

Kriterijumi:

Ponuđači mogu biti pravna i fizička lica koja će kreirati tim sa znanjem i iskustvom potrebnim za pružanje navedenih usluga. Iskustvo: najmanje 2 slične aktivnosti sprovedene u posljednje 2 godine.

Pravna lica (udruženja, javne ustanove, privatne djelatnosti): U timu za realizaciju aktivnosti voditelj treba biti punoljetna osoba sa iskustvom u radu sa školskom djecom. Obrazovanje: poželjna završena pedagoška/likovna akademija ili fakultet društvenog smjera. Iskustvo: voditelj tima treba imati najmanje 3 godine radnog iskustva u radu s djecom.

Fizička lica: Punoljetna lica sa iskustvom u radu sa školskom djecom kroz obrazovne ustanove ili organizacije civilnog društva. Obrazovanje: poželjna završena pedagoška/likovna akademija ili fakultet društvenog smjera. Iskustvo: najmanje 3 godine radnog iskustva u radu s djecom.

Slanje ponuda:

Ponudu na priloženom obrascu dostaviti mailom, poštom ili lično najkasnije do 27.1.2023.godine. do 12:00 sati e- sa naznakom A-01-2023-MZD.

Kontakti:

Adrese za slanje ponuda:

Udruženje „Agencija lokalne demokratije“

Omladinksa 10

72220 Zavidovići

Telefon: +387 32 877 008

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nekompletne ponude kao i ponude pristigle nakon roka neće biti razmatrane.

Isključivo odabrani ponuđač će biti obavješten o angažmanu najkasnije do 28.1.2023.godine.

 

Where we are

Agencija lokalne demokratije
LDA Zavidovici

Omladinska 10
72220 Zavidovici, Bosna i Hercegovina
Tel/fax +387 32 877 008
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Compatible browsers: IE 9+, Firefox, Chrome, Opera, Safari

City and membership info