YOUTH’S ADVOCATE TRAINING IN NIKSIC

04 Oct 2018

Local Democracy Agency Montenegro organized training for 35 youth workers from 8 countries (Western Balkan countries, Croatia and Turkey), in period of 25 – 30 September 2018, in Niksic, Montenegro. The training started with reception of participants in Municipal house in Niksic, where participants had the opportunity to be present at the event „Power and strength of written word„ as program part of the manifestation Days of European cultural heritage.

Training program tended to help strengthening capacities for participation in policy making process of youth workers from the targeted countries, and that young people learn more about the possibilities and ways of participation and involvement in the creation of local policies and actions. By this participants would develop skills to create their own advocacy campaigns, with an acquisition of many tools, skills and knowledge in this field.

In order to provide practical upgrade of the learnt during the training sessions, participants had opportunity to visit Montenegrin Parliament, and to have interactive session with four Montenegrin MPs. Idea behind this visit, that was organized on 27th of September, is to allow young people to exchange opinions with Members of the Parliament regarding youth policies, which is the manner they are created and implemented, and what challenges are in front of state governments and young people in this field, as much as in country that much in the region.

This training aims to improve the skills of youth workers from these countries on the theme of advocacy and lobbying campaigns for youth policies. The training is part of the Youths Advocate project funded by the European Commission through the Erasmus + programme.

The project is implemented by the Local Democracy Agency Montenegro, and in partnership with Local Democracy Agencies from Mostar, Zavidovici and Prijedor (Bosnia and Herzegovina), Subotica, Knjazevac (Serbia), Kosovo, Brtonigla (Croatia), then ALDA Skopje, Open Doors from Albania, System and Generation from Turkey and the Association of Young Ecologists from Niksic.

 

“YOUTH’S ADVOCATE” TRAINING IN NIKŠIĆ

Agencija za lokalnu demokratiju Nikšić organizovala je obuku za 35 omladinskih radnika iz 8 zemalja (zemlje zapadnog Balkana, Hrvatske i Turske), u periodu od 25. do 30. septembra 2018. godine u Nikšiću u Crnoj Gori. Početak treninga je obilježen dolaskom učesnika u Općini Nikšić, gdje su učesnici imali priliku da budu prisutni na događaju "Snaga i jačina pisane riječi" kao programski dio manifestacije Dani evropske kulturne baštine.

Program obuke je imao za cilj da pomogne jačanju kapaciteta za učešće u procesu kreiranja politika omladinskih radnika iz ciljnih zemalja, te da mladi ljudi saznaju više o mogućnostima i načinima učešća i uključenosti u kreiranje lokalnih politika i akcija. Učestvovanjem na obuci omladinski radnici  razvijaju veštine za kreiranje sopstvenih kampanja zagovaranja, uz sticanje mnogih alata, veština i znanja iz ove oblasti.

Da bi se obezbijedila praktična nadogradnja naučenog tokom treninga, učesnici su imali priliku posjetiti Skupštinu Crne Gore i imati interaktivnu sjednicu sa četiri crnogorska poslanika. Ideja iza ove posete, koja je organizovana 27. septembra, jeste da mladim ljudima omogući razmjenu mišljenja sa članovima parlamenta o politikama mladih, na koji način se stvaraju i primjenjuju, a koji su izazovi pred državnim vlastima i mlade ljude na ovom polju, koliko i u zemlji toliko u regionu.

Ova obuka ima za cilj poboljšanje vještina omladinskih radnika iz ovih zemalja na temu kampanja zagovaranja i lobiranja za omladinske politike. Obuka je dio projekta Advocate za mlade koji finansira Evropska komisija kroz program Erasmus +.

Projekat sprovodi Agencija lokalne demokratije Crne Gore, a partneri su Agencije lokalne demokratije Mostar, Zavidovići i Prijedor (Bosna i Hercegovina), Subotica, Knjaževac (Srbija), Kosovo, Brtonigla (Hrvatska), zatim ALDA Skopje, Open Doors iz Albanije, Sistema i Generacije iz Turske i Asocijacije mladih ekologa iz Nikšića.

Where we are

Agencija lokalne demokratije
LDA Zavidovici

Omladinska 10
72220 Zavidovici, Bosna i Hercegovina
Tel/fax +387 32 877 008
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Compatible browsers: IE 9+, Firefox, Chrome, Opera, Safari

City and membership info