Print this page

EXPERT ASSOCIATE ON YOUTH WORK Featured

22 Dec 2015

From August to December 2015, the Institute for Youth Development has organized training for Expert Associate on Youth Work in which participated Dino Sinanović as a representative of the Embassy of Local Democracy of Zavidovici and successfully completed the training. The training was attended by 26 young people from all over Bosnia and Herzegovina, and the objective of the training is create and educate staff that will work with youth population, because young population does not have enough attention from authorities.

The participants underwent five training modules with different thematic units (Youth Work, Youth Work and communication, organizational skills and social skills, organizational skills and work with young people, youth entrepreneurship and protection of children and youth in youth work) and with the theoretical and practical examples learn about the tools and mechanisms and legal frameworks in youth work.

After completion of all five modules of the training, participants hadthe final test of knowledge and training is successfully completed by 17 participants. Certificates of successful ly completed the training were awarded by Jasmin Besic, the Executive Director of the Institute for Youth Development KULT. He also congratulated the youth workers and workers and appraised all participants. "I hope you knowledge and skills you acquired here will indeed be of use in your futur work. It is my pleasure to see motivated youth who strive to contribute to development of their organisation through continuous work“ – added Bešić.

Expert Associate on Youth Work is a person who helps the young people in the process of their development. Institute for Youth Development KULT lobbied for recognition of Expert Associate on youth work as an occupation in 2014 and pursuant to decision of the Agency for Statistics of BiH, Expert Associate on youth work was entered into work position classification under the code 3412.

The main characteristics of youth work are: the promotion of equality and diversity, professional relationship between an associate and young people, creating equal opportunities for all young people, youth participation in activities that are based on volunteering and activism, treating young people as partners, support for young people to develop their own system of values ​​and principles, encouraging young to critical and constructive thinking and active participation in the society in which they live.

OBUKA „STRUČNI SARADNIK/CA ZA RAD S MLADIMA“

Od augusta do decembra 2015. godine Institut za razvoj mladih KULT je organizirao Obuku za stručne saradnike/ce za rad s mladima u kojoj je učestvovao i Dino Sinanović kao predstavnik Ambasade lokalne demokratije Zavidovići i uspješno je završio obuku. Na obuci je učestvovalo 26 mladih osoba iz cijele Bosne i Hercegovine, a sam cilj obuke jeste stvaranje stručnog kadra koji će raditi sa zapostavljenom populacijom mladih, jer mladima društvo ne posvećuje dovoljno pažnje.

Učesnici su prošli pet modula obuke sa različitim tematskim cjelinama ( Rad s mladima, Rad s mladima i komuniciranje, Organizacijske vještine i socijalne kompetencije, Organizacijske vještine i rad s mladima, Omladinsko poduzetništvo i Zaštita djece i omladine u omladinskom radu) te uz teorijske i praktične primjere učili o alatima i mehanizmima, te zakonskim okvirima u radu s mladima.

Nakon završenih svih pet modula obuke, učesnici su pristupili finalnoj provjeri znanja a obuku je uspješno završilo 17 polaznika. Certifikate o uspješno završenoj obuci dodijelio je Jasmin Bešić, izvršni direktor Instituta za razvoj mladih KULT, te je čestitao omladinskim radnicima i radnicima i pohvalio sve polaznike Obuke. “Nadam se da će Vam znanje i vještine koje ste ovdje stekli itekako koristiti u Vašem budućem radu. Zadovoljstvo je vidjeti motivirane mlade koji konstantnim radom na vlastitom usavršavanju nastoje doprinijeti razvoju svoje organizacije” - dodao je Bešić.

Stručni saradnik za rad s mladima predstavlja osobu koja pomaže mladima u procesu njihovog razvoja. Na inicijativu Instituta za razvoj mladih KULT zanimanje stručnog saradnika/ce za rad s mladima je uvršteno u klasifikaciju zanimanja Agencije za statistiku BiH, pod broje 3412.

Osnovne karakteristike rada s mladima su: promocija jednakosti i različitosti, profesionalni odnos između stručnog saradnika/ca i mladih, stvaranje jednakih prilika za sve mlade, učešće mladih u aktivnostima koje se baziraju na volontiranju i aktivizmu, tretiranje mladih kao partnera, pružanje podrške mladima da razviju vlastiti sistem vrijednosti i principa, ohrabrivanje mladih na kritičko i konstruktivno razmišljanje i aktivno učešće u društvu u kojem žive.

Image Gallery