FOTO IZLOŽBA: BOSANSKI KRAJOLICI. PRELOMI I PREVAZLAŽENJA 2015

04 Dec 2015

Pogledi na prirodne, socijalne, historijske i kulturne pejzaže Bosne i Hercegovine su rezultat fotografskog i socijalnog istraživanja koje je uključilo u zajednički rad mlade ljude i učenike srednjih škola i fakulteta, Italijane i Bosance, fotografe, društvene istraživače koji su hodali ulicama, prošli gradove, posmatrali mjesta, razgovarali o znakovima ove krucijalne teritorije Evrope.

Istraživačka koordinacija: Maria Perino, Piero Gorza

Didaktička kooridnacija: Fabio Di Evangelista

Organizacija: Slađan Ilić

Doprinjeli: Andrea Rossini – Osservatorio Balcani Caucaso, Dragan Šimšić profesor i književnik u Zavidovićima, Tommaso Acler – Ald Prijedor.

Autori: Haris Bajrić, Federico Bellet, Alisa Ćatić, Dženan Ćatić, Leyla Degan, Sanjin Delić, Fabio Di Evangelista, Alberto Dotta, Claudio Dotta, Dženila Kebić, Anna Manzon, Claudio Massarente, Maid Milinikić, Maurizio Puato, Almedina Rahmanović, Faruk Šehić, Dino Sinanović, Adelisa Šušić.

Rad je rezultat posvećenosti Ambasade lokalne demokratije Zavidovići aktivnostima međunarodne saradnje na Balkanu. Crpi snagu iz internacionalizacije projekata italijanske srednje škole "Des Ambrois" iz mjesta Oulx kod Torina a projekat je uključio mlade, profesionalne fotografe, istraživače i nastavnike.

Ovo fotografsko istraživanje o pejzažima Bosne i Hercegovine je kombinacija individualnih snimaka i razmjene potencijalnih tumačenja između svih članova grupe, Italijana i Bosanaca. Kroz fotografije je data mogućnost autorima da “pročitaju” znakove krajolika i tako “opišu” svu složenost bosanskohercegovačke stvarnosti. Cilj je da se uhvate dinamički elemenati kontinuiteta i preloma, razdvajanja i preklapanja, pristupa i tranzicije, a koje se odnose na vremenske, historijske, kulturne, generacijske i rodne granice koje čine bosanski teritoriji. Svrha rada je, dakle, da se shvate trenutna mjesta uključivanja i isključivanja, susreta i konflikata.

Jedna inovativna didaktička aktivnost i praksa decentralizirane saradnje su postavili osnove za ovo fotografsko istraživanje koje namjerava da postane materijal za diskusiju među mladim, istraživačima, građanima Italije i Bosne i Heregovine.

Prije otvorenja postavke fotografija održaće se diskusija sa prisutnima na temu izložbe kroz razgovor sa gostima.

Where we are

Agencija lokalne demokratije
LDA Zavidovici

Omladinska 10
72220 Zavidovici, Bosna i Hercegovina
Tel/fax +387 32 877 008
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Compatible browsers: IE 9+, Firefox, Chrome, Opera, Safari

City and membership info