Print this page

European Voluntary Service in Turkey–Our volunteers in Ankara

12 Mar 2015

LDA Zavidovici realize activities within the European Voluntary Service (EVS), and continues successful cooperation with the partner organization "System and Generation“ from Ankara, within the project "Meeting of Generations".

Edin Omerovic is a third person sent by the LDA Zavidovici for sixth months volunteering in "System and Generation" continuing good cooperation and partnerships with this organization. Within the project "Meeting of Generations", Edin will have the opportunity to work with people with mental disabilities, people with Down syndrome, to attend workshops in rehab center Saray, and to work in the Cafe "Down" whose employees are persons with special needs.

Edin has already had the opportunity to participate in various training courses organized by "System and Generation", one of such training was held in the town of Didim, and these are his impressions:

„After spending 5 days in Ankara where the coordinators of my EVS program didn't expect me to do any difficult work because they wanted me to settle and get accustomed to the new environment, I have been offered an opportunity to be part of a project titled "GREEN SOCIETY IN ACTION". The project was held in Didim, a town on the coast, and it lasted for 9 days (from 16th till 26th February). "Youth for Nature - Green Society in Action" project will be implemented in three steps with 27 participants (in total 81) coming from 3 countries Turkey, Italy and Albania in Didim, Poggiardo and Durres for cleaning the beach, ecological workshops, making photography and recycling materials. I got the chance to improve my creative skills and together with other participants create new art through creative recycling techniques. I also got the  opportunity to learn about photography and I prepared posters with the pictures which were displayed during the exhibition where the mayor of Didim was present. I am extremely happy for being part of this project because I gained knowledge which I can put to practice in my everyday life, I met new friends and created memories that will last a lifetime.„

Evropski Volonterski Servis u Turskoj - Naši volonteri u Ankari

ALD Zavidovići i ove godine realizuje aktivnosti u okviru Evrospkog volonterskog servisa        (EVS) te nastavlja uspješnu suradnju sa partnerskom organizacijom „System and Generation“ iz Ankare, u okviru projekta „Meeting of Generations“.

Edin Omerović iz Zavidovića je treća osoba koju je ALD poslala u „System and Generation“ na šestomjesečno volontiranje, te tako nastavila dobronamjerne i partnerske odnose sa ovom organizacojom. U okviru projekta „ Meeting of Generations“ Edin će imati priliku da radi sa osobama sa mentalnim poteškoćama, osobama sa Downovim sindromom, da prisustvuje radionicama u rehabilitacionom centru Saray, te da radi u Caffe „ Down“ čiji su uposlenici osobe sa posebnim potrebama.

Edin je već imao priliku da učestvuje u raznim treninzima koje organizuje „System and Generation“ , jedan od takvih treninga je održan u gradu Didim, a ovo su njegovi utisci:

„Nakon što sam proveo pet dana u Ankari, koordinatori koji su zaduženi za mene nisu očekivali da radim neke zahtjevne poslove dok se ne priviknem na okolinu, te su mi tako pružili priliku da budem dio projekta pod nazivom "ZELENO DRUŠTVO U AKCIJI". Aktivnost je održana u gradu Didim, gradu na obali Mediteranskog mora, i to je trajalo 9 dana (od 16. do 26. februara). "Mladi za prirodu - Zelene društvo u akciji" je projekt će se provoditi u tri koraka sa 27 sudionika (ukupno 81), koji dolaze iz 3 zemlje Turska, Italija i Albanija u gradovima Didim, Poggiardo i Draču zbog čišćenja plaža, ekoloških radionica, izrade fotografija i recikliranje materijala. Dobio sam priliku da poboljšam svoje kreativne sposobnosti, te zajedno s drugim sudionicima stvoriti novu umjetnost kroz kreativne tehnike recikliranja. Također sam dobio priliku da učim o fotografiji i pripremio sam plakate sa slikama koje su prikazani tijekom izložbe, gdje je bio nazočan gradonačelnik grada Didim. Iznimno sam sretan što sam dio tog projekta, jer sam stekao znanje koje mogu primjeniti u praksi u mom svakodnevnom životu, upoznao sam nove prijatelje i stvorio uspomene koje će trajati cijeli život.“

Image Gallery