TESTIMONIES OF WOMEN FROM ZAVIDOVIĆI INCORPORATED IN YOKO ONO'S EXHIBITION IN BELGRADE

14 Oct 2018

As a part of the 57th October Salon, the largest regional exhibition of contemporary art, that was  held in Belgrade from 15th September to 28th October, Yoko Ono staged her exhibition called “Arising” and she invited all women from Serbia and all around the world who have been victims of gender violence to part this project!

“Women of all ages, from all the countries of the world! We invite you to send your testimony about the evil things that were done to you just because you are a woman. Write it in your own language, write it your own words and write as openly as you like. You can sign your name at the end of it, if you want but you don’t need to state your surname. Just send a photo of your eyes. The testimonies of suffering and the images of the eyes will be incorporated in to my exhibition “Arising” that will be staged from 15th September to 28th October“,  said Yoko Ono.

Members and activists of the Association "Sigurno mjesto" have taken part in this project. Testimonies and photographs of women's eyes were sent to the address of the Belgrade Cultural Center. On the 13th October some 50 representatives of women's organizations from  Zavidovici:  „Sigurno mjesto“, "Iskra" Krivaja,  "Majska ruža" Mećevići and Krčevine and „Pašinke“ from Pašin Konak , as well as a group of high school students, volunteers of the association visited the Cultural Center in Belgrade and the "Awakening" exhibition.

The activists of the associations were honored by the visit of the Exhibition of Contemporary Art, and the rest of the day they used to visit other sights in Belgrade.

Association “Sigurno mjesto” thanks to friends from Italy who have enabled this one-day trip for over 50 members of the association.

SVJEDOČANSTVA ŽENA IZ ZAVIDOVIĆA UKLJUČENA U IZLOŽBU YOKO ONO U BEOGRADU

U okviru 57. Oktobarskog salona, najveće regionalne izložbe savremene umjetnosti, koja se održava u Beogradu od 15. septembra do 28. oktobra, ove godine, svoje umjetničke radove i projekte predstavila je i Yoko Ono u svom projektu koji je nazvala “BUĐENJE”.

Yoko Ono pozvala je žene Srbije i regiona koje su bile žrtve rodnog nasilja da u okviru beogradskog Oktobarskog salona budu dio projekta “Buđenje”.

„Napišite izjavu o bilo kojem obliku nasilja koje ste pretrpjeli kao žena. Pošaljite sliku svojih očiju i svoju priču.“, rekla je Yoko Ono.

Instalacija prikuplja svjedočenja – tekst koji opisuje iskustvo i fotografiju očiju učesnica – u Kulturnom centru Beograda i na sajtu izložbe.  Ovim uputstvom, upućenim isključivo ženama, Yoko Ono nudi katarzu i mogućnost iscjeljenja ženama čija su tijela i duše bili ugroženi činom rodne agresije. Njima se pruža mogućnost da svoje priče saopšte javno iskazom u prvom licu.

Članice i aktivistice  Udruženja "Sigurno mjesto" su uzele učešće u projektu „Buđenje“.  Svoje iskaze i fotografije očiju  žene iz Zavidovića su poslale na adresu Beogradskog  kulturnog centra, a oko 50 predstavnica ženskih organizacija sa područja naše općine „Sigurno mjesto“, "Iskra" Krivaja, "Majska ruža" Mećevići i Krčevine, te Udruženje žena "Pašinke" iz Pašinog Konaka, kao i grupa srednjoškolaca, volontera udruženja su 13. oktobra posjetili Kulturni centar u Beogradu odnosno izložbu “Buđenje”.

Aktivistkinje udruženja su bile počašćene posjetom Izložbi savremene umjetnosti,   a dan su iskorisitle da posjete i druge znamenitosti u Beogradu.

Udruženje Sigurno mjesto se zahvaljuje prijateljima iz Italije koji su omogućili ovaj jednodnevni put za preko 50 članica udruženja.

Where we are

Agencija lokalne demokratije
LDA Zavidovici

Omladinska 10
72220 Zavidovici, Bosna i Hercegovina
Tel/fax +387 32 877 008
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Compatible browsers: IE 9+, Firefox, Chrome, Opera, Safari

City and membership info