NEW ROUND OF EDUCATIONAL LECTURES FOR PREGNANT WOMEN AND MOTHERS

21 Mar 2018

Association  "Sigurno mjesto" started with the implementation of the new round of educational workshops for pregnant women and mothers.

At the first workshop during spring round, guest speaker was our associate  Ms. Adnana  Mrvoljak, obstetric nurse and we had eight participants. The main topic at the workshop was „The psychophysical preparation for pregnancy“. There are planned several workshops  with obstetric, a gynecologist and a pediatrician.

Tv reportage about  our educational workshops was made by Smart TV Tešanj, which is in the channel group of „BH Televisions“

The project "Sigurno mjesto 2018 - Services and activities for women" is supported by LDA Zavidovici and Municipality of Alba (Italy)

NOVI CIKLUS EDUKATIVNIH PREDAVANJA ZA TRUDNICE I MAME

U sklopu projekta  „Sigurno mjesto 2018.- Usluge i aktivnosti za žene“, udruženje „Sigurno mjesto“ je počelo sa implementacijom prvog ciklusa edukativnih radionica za trudnice i majke.

Na prvoj radionici proljetnog ciklusa sa našom redovnom stručnom saradnicom babicom Adnanom Mrvoljak,  imali smo osam učesnica. Tema na radionici je bila psihofizička priprema trudnice za porod i njega u trudnoći, a planiraju se još dvije radionice sa babicom i po jedna sa ginekologom i sa pedijatricom.

Prilog o našim edukativnim radionicama je snimila Smart TV Tešanj koji se nalazi u grupi kanala Televizija BiH.

Projekat „Sigurno mjesto 2018.- Usluge i aktivnosti za žene“ je podržan od strane ALD Zavidovići i Općine Alba (Italija).

Where we are

Agencija lokalne demokratije
LDA Zavidovici

Omladinska 10
72220 Zavidovici, Bosna i Hercegovina
Tel/fax +387 32 877 008
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Compatible browsers: IE 9+, Firefox, Chrome, Opera, Safari

City and membership info