EDUCATIONAL LECTURES FOR PREGNANT WOMEN AND MOTHERS

10 Nov 2017

Due to the growing interest of our fellow citizens, the Association "Sigurno mjesto" continues with educational workshops for pregnant women and mothers which are part of the project "Sigurno mjesto 2017 - Services and activities for women".

The realization of the workshops takes place in cooperation with professionals, with the obstetrician who talks about the pregnant women and the newborns, the role of obstetrician during childbirth, breastfeeding, then with a gynecologist who speaks about conception, stages of pregnancy, types of childbirth, nutrition and medicines in pregnancy, unwanted complications and prevention, and a pediatrician who responds to the questions in the field of pediatrics about the procedure in the hospital after the baby is born, vaccination, medical examinations, symptoms to which special care should be addressed, etc.

The autumn cycle of educational workshops will be enriched by a visit by another expert.  We plan to organize a workshop with the guest speaker who will be a specialist in psychiatry, and some of the topics will be:

 • How to get rid of fear before birth?
 • How does stress affect pregnancy and fetus?
 • Anxiety and depression in pregnancy?
 • The importance of pregnancy courses- Postpartum depression (causes, how to recognize, methods of treatment)?
 •  What is baby blues?
 •  Parenting - new role in life ...

Association “Sigurno mjesto” Zavidovići has been operating since 2011 and aims to strengthen the role of women in society through educational workshops, gathering women of various profiles, self-help groups and other forms of support for women, and as such, in the future, plans to implement courses for pregnant women and mothers .

EDUKATIVNA PREDAVANJA ZA TRUDNICE I SVE MAME  

Zbog sve većeg interesovanja naših sugrađanki, Udruženje „Sigurno mjesto“ i ove godine nastavlja sa edukativnim radionicama za trudnice i mame koje su dio  projekta pod nazivom „Sigurno mjesto 2017.- Usluge i aktivnosti za žene“.

Realizacija radionica se odvija u saradnji sa stručnim licima i to sa babicom koja učesnicama kursa govori o njezi  trudnica i novorođenčadi, ulozi babice tokom poroda, dojenju.., zatim sa ginekologom koji govori o začeću, fazama trudnoće, vrstama poroda, ishrani i lijekovima u trudnoći, neželjenim komplikacijama i prevenciji, te sa pedijatrom koji trudnicama i majkama  odgovara na pitanja iz oblasti pedijatrije,odnosno o proceduri u bolnici nakon što se beba rodi, vakcinaciji, ljekarskim pregledima, simptomima na koje se treba obratiti posebna pažnja itd.

 Jesenji ciklus edukativnih radionica će biti obogaćen posjetom još jednog stručnog lica. Planirana je radionica na kojoj će gost na predavanju biti specijalista psihijatrije, a neke od tema bit će:

 • Kako se riješiti straha prije poroda?
 • Kako stres utiče na trudnoću i na plod?
 • Anksioznost i depresija u trudnoći?
 • Važnost trudničkih tečajeva
 • Postporođajna depresija (uzroci, kako je prepoznati, metode liječenja)?
 • Šta je baby blues?
 • Roditeljstvo -nova uloga u životu…

Sigurno mjesto koje djeluje od 2011. godine, ima za cilj i osnaživanje uloge žena u društvu kroz edukativne radionice,okupljanje žena raznih profila, grupe samopomoći i druge vidove podrške ženama, te kao takvo i u budućnosti planira sa realizacijom kurseva za trudnice i mame.

Where we are

Agencija lokalne demokratije
LDA Zavidovici

Omladinska 10
72220 Zavidovici, Bosna i Hercegovina
Tel/fax +387 32 877 008
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Compatible browsers: IE 9+, Firefox, Chrome, Opera, Safari

City and membership info