ROUND TABLE ON PEER VIOLENCE HELD IN ZAVIDOVICI

04 Mar 2016

Local Democracy Agency Zavidovići, School of football / Sports club "Napredak" and the Association "Sigurno mjesto" organized a round table "Prevention of peer violence", in the Municipality Hall of Zavidovici, 03.03.2016. (Thursday) at 13.30.

These three organizations through their activities in the community, and in particular with young people, for a long time work to promote positive values ​​and strive to create a comfortable climate for all citizens of Zavidovici. With this in mind, it was decided to start work towards the prevention and elimination of one of the most pressing problems in our society, which is peer violence.

There was a discussion about the incidence and ways to recognize and prevent peer violence, and particular attention was paid to prevention through sports and extracurricular activities.

Due to the fact that children and young people are vulnerable categories which should be provided much support, many representatives of institutions, educators, teachers, sports officials, NGO activists, as well as parents were invited to this event. Despite the not-so-great response, discussion that followed was a very fruitful and interesting. The organizers intend to continue their activities in this field.

Okrugli stol na temu međuvršnjačko nasilje održan u Zavidovićima

Ambasada lokalne demokratije Zavidovići, Škola fudbala/Sportski klub „Napredak“ i Udruženje „Sigurno mjesto“ organizovale su Okrugli stol „Prevencija međuvršnjačkog nasilja“, u Velikoj sali Općine Zavidovići, 03.03.2016. (četvrtak) u 13.30h.

Ove tri organizacije kroz svoje aktivnosti u zajednici, a posebno rad sa mladima, već duže vrijeme promovišu pozitivne vrijednosti i nastoje stvoriti ugodnu klimu za život svih građana Zavidovića. S tim na umu, odlučeno je da se počne djelovati u pravcu prevencije i otklanjanja jednog od gorućih problema u našem društvu, a to je međuvršnjačko nasilje.

Govorilo se o pojavnosti i načinima prepoznavanja i prevencije međuvršnjačkog nasilja, a posebna pažnja bila je posvećena prevenciji kroz sport i vannastavne aktivnosti.

Obzirom na činjenicu da su djeca i mladi osjetljiva kategorija kojoj treba pružiti mnogo podrške, na ovaj događaj su pozvani predstavnici institucija, prosvjetni radnici, pedagozi, sportski radnici, NVO aktivisti, kao i roditelji. Unatoč ne tako velikom odzivu, diskusija koja se razvila je bila veoma plodna i zanimljiva. Organizatori namjeravaju nastaviti svoje aktivnosti na ovom polju.

Where we are

Agencija lokalne demokratije
LDA Zavidovici

Omladinska 10
72220 Zavidovici, Bosna i Hercegovina
Tel/fax +387 32 877 008
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Compatible browsers: IE 9+, Firefox, Chrome, Opera, Safari

City and membership info