„SIGURNO MJESTO“ CONTINUES WITH A PROGRAM FOR MOTHERS AND PREGNANT WOMEN

14 Oct 2015

Association "Sigurno mjesto", after the small summer break, continues to organize useful and unique activities in Zavidovici this fall.

One of the activities for which the Association is already locally recognizable are, certainly, workshops for pregnant women and young mothers, in which experts from various fields give useful advice on pregnancy, childbirth, maternity and health of women and children.

New fall series of workshops began with an extremely well-attended workshop on Friday, 10.09.2015., lead by pediatrician Dr. Aida Brcic. Considering that on the workshops were attended by pregnant women as well as mothers, the focus was on the first days of the baby after birth, but also on many other interesting topics related to children's health, including immunization, early development, motorics and similar. The next activity is a workshop with a gynecologist, which will be lead by dr. Ferid Kaknjašević, on Thursday 15.10.2015.

The novelty in the activities of "Sigurno mjesto" is the socializing dimension for mothers who went through workshops for pregnant women in recent years, together with their babies and children, to which other interested mothers are, of course, welcome. The aim of this activity is to bring together women from urban and suburban areas, mainly mothers, and provide them an opportunity to socialize in a pleasant atmosphere and discuss their needs and develop activities that would allow them to take greater participation in social life, and all this without having to worry about where to leave the children.

Thus the "safe place", in addition to previous regular activities, will give more attention to this population in the future- employed and unemployed women with children, who are facing many difficulties that complicate their social engagement, daily activities and development.

„SIGURNO MJESTO“ NASTAVLJA SA PROGRAMOM PRILAGOĐENIM MAJKAMA I TRUDNICAMA

Udruženje „Sigurno mjesto“, nakon male ljetnje pauze, i ove jeseni nastavlja sa organizovanjem korisnih i jedinstvenih sadržaja na području općine Zavidovići.

Jedna od aktivnosti po kojima je ovo udruženje već lokalno prepoznatljivo su svakako i radionice za trudnice i mlade majke, na kojima stručna lica iz raznih oblasti daju korisne savjete vezane za trudnoću, porod, majčinstvo te zdravlje žena i djece.

Novi, jesenji ciklus radionica počeo je sa izuzetno dobro posjećenom radionicom u petak, 09.10.2015., koju je vodila pedijatrica dr. Aida Brčić. Kako su na radionicama bile prisutne i trudnice i majke, govora je bilo o prvim danima života bebe, ali i o mnogim drugim interesantnim temama vezanim za zdravlje djece uključujući imunizaciju, rani razvoj, motoriku i slično. Sljedeća aktivnost je radionica sa ginekologom, koju će voditi dr. Ferid Kaknjašević, u četvrtak 15.10.2015.godine.

Novost u aktivnostima „Sigurnog mjesta“ je i druženje mama koje su prošle radionice za trudnice u prethodnim godinama, zajedno sa njihovim bebama i djecom, na koje su, naravno, dobrodošle i druge zainteresovane mame. Cilj ove aktivnosti je okupiti žene iz gradskih i prigradskih područja, uglavnom majke, i pružiti im priliku da se u ugodnoj atmosferi druže i razgovaraju o svojim potrebama i osmisle aktivnosti koje bi njima omogućile veće učešće u društvenom životu, a sve to bez obaveze da brinu o tome kome ostaviti djecu na čuvanje.

Tako će „Sigurno mjesto“ u budućem periodu, pored dosadašnjih redovnih aktivnosti, više pažnje posvetiti ovoj populaciji, zaposlenim i nezaposlenim ženama sa djecom, koje se susreću sa mnogim teškoćama koje im otežavaju društveni angažman, svakodnevne aktivnosti i napredovanje.

Where we are

Agencija lokalne demokratije
LDA Zavidovici

Omladinska 10
72220 Zavidovici, Bosna i Hercegovina
Tel/fax +387 32 877 008
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Compatible browsers: IE 9+, Firefox, Chrome, Opera, Safari

City and membership info