SUPPORT TO THE ECONOMIC STABILITY OF WOMEN FROM FLOODED AREAS

20 Jan 2015

LDA Zavidovici with support of the Foundation for Women’s Empowerment from Sarajevo implements the project "Support to the economic stability of women from flooded areas."

Foundation for Women’s Empowerment through Solidarity Fund, intended for the award of grants for organization of humanitarian aid for women, allocated to the LDA Zavidovici fund of 7000 KM, through which we will help a number of flood victims in the municipality of Zavidovići, the project will be implemented from 05.01.2015. – 31.03.2015.

The project aims to provide material support to women in areas affected by flooding, allow the rehabilitation of damages incurred in households and farms, provide a way to restore financial stability for the women who have suffered damage from floods and landslides, to support women and children in the flooded areas in the provision of the necessary resources for a normal life.

Implementation of the project will be carried out by the LDA Zavidovici through contacts in the local community, primarily through local women associations, there will be carried out a field survey, and chosen beneficiaries in need, in accordance with the criteria set at the beginning of the project, which will underline the need to help primarily women who are in need, women with many children, single mothers. In accordance with previous experience in the distribution of humanitarian aid, there will be selected 12 users that will receive different materials.

PODRŠKA EKONOMSKOJ STABILNOSTI ŽENA IZ POPLAVLJENIH PODRUČJA

Ambasada lokalne demokratije Zavidovići uz podrušku Fondacije za osnaživanje žena iz Sarajeva vrši implementaciju projekta „Podrška ekonomskoj stabilnosti žena iz poplavljenih područja“.

Fondacija za osnaživanje žena je iz Fonda solidarnosti namjenjenog za dodjelu grantova za organiziranje humanitarne pomoći za žene dodijelila ALD Zavidovići novčana sredstva u iznosu od 7000 KM, putem kojih će se pomoći određeni broj žrtava poplava na području općine Zavidovići, projekat će biti realizovan u periodu od 05.01.2015. - 31.03.2015.

Projekat ima za cilj da pruži materijalnu podršku ženama iz područja pogođenim poplavama, omogućiti sanaciju šteta nastalih u domaćinstvima i poljoprivrednim dobrima, obezbijediti ženama koje su pretrpile štete od poplava i klizišta način da vrate finansijsku stabilnost, dati podršku ženama i djeci u poplavljenim područjima u obezbjeđivanju neophodnih sredstava za normalan život.

Implementacija projekta će se vršiti tako što će ALD Zavidovići putem svojih kontakata u lokalnoj zajednici, prije svega kroz lokalna udruženja žena, provesti terensku anketu, te odabrati korisnice kojima je pomoć najviše potrebna, u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni na početku implementacije projekta, a koji će naglasiti potrebu da se pomogne prije svega ženama koje se nalaze u stanju socijalne potrebe, ženama koje imaju veći broj djece, samohranim majkama i sl. U skladu sa predhodnim iskustvima u raspodjeli prikupljene humanitarne pomoći, biće odabrano 12 korisnica kojima će se omogućita nabavka različitih materijalnih sredstava.

Where we are

Agencija lokalne demokratije
LDA Zavidovici

Omladinska 10
72220 Zavidovici, Bosna i Hercegovina
Tel/fax +387 32 877 008
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Compatible browsers: IE 9+, Firefox, Chrome, Opera, Safari

City and membership info