Print this page

TECHNICAL VISIT TO ZAVIDOVICI BY „SEENET“ PROJECT TEAM

22 Nov 2012

Members of the technical team of the project SEENET visited the Municipality of Zavidovici on Wednesday, November 21nd 2012, in order to discuss the progress of activities and their further schedule with the project partners. Members of the delegation were Gino Baral (project leader), Alessandra Neve, Daria Antenucci and Boris Vitlacil.

During the visit a meeting was held with representatives of Zavidovici Municipality and the newly elected mayor, Suad Omerasevic. On this occasion, Mayor Omerasevic expressed his willingness to cooperate and to give his support to this and other similar projects. At this meeting, which was evaluated as very successful, an assessment of the situation was made regarding the course of action, modalities and deadlines for completion of the work were defined, and it was spoken about new project ideas that could be implemented in the future.

SEENET project at this stage is focused on the development of competitive production models for sustainable agriculture. The project is implemented by the Zavidovici Municipality, with the support of  ALD Zavidovići and Development Agency Zavidovici, and is funded by the Piedmont Region (Italy), under the SEENET II. The purpose of the project is to contribute to reducing poverty and improving socio-economic situation, by increasing income in rural households whose main economic activity is agriculture. Project activities include the diversification of agricultural production, improving the skills of farmers, and providing equipment and resources to improve product quality.

 

TEHNIČKA POSJETA TIMA PROJEKTA „SEENET“ ZAVIDOVIĆIMA

Članovi tehničkog tima projekta SEENET su u srijedu, 21.11.2012.godine posjetili općinu Zavidovići, sa ciljem da sa projektnim partnerima razgovaraju o odvijanju aktivnosti i njihovom daljem planiranju. Članovi delegacije bili su Gino Baral (vođa projekta), Alessandra Neve, Daria Antenucci i Boris Vitlacil.

U toku posjete održan je sastanak sa predstavnicima Općine Zavidovići i novoizabranim općinskim načelnikom, Suadom Omeraševićem. Ovom prilikom načelnik Omerašević  je izrazio spremnost na saradnju i dao svoju podršku ovom i sličnim projektima. Na ovom sastanku, koji je ocjenjen kao veoma uspješan, izvršena je i procjena situacije u pogledu odvijanja aktivnosti, definisani modaliteti i rokovi završetka radova, te je razgovarano o novim projektnim idejama koje bi mogle biti realizovane u budućnosti.

Projekt SEENET je u ovoj fazi fokusiran na razvoj kompetitivnih modela proizvodnje za održivu poljoprivredu. Projekt implementira Općina Zavidovići uz podršku ALD Zavidovići i Razvojne agencije Zavidovići, a finansiran je od strane regije Pijemont (Italija), u okviru programa SEENET II. Svrha projekta je doprinjeti smanjenju siromaštva i poboljšati socio-ekonomsku situaciju, kroz povećanje prihoda u ruralnim domaćinstvima čija je osnovna djelatnost poljoprivreda. Aktivnosti projekta obuhvataju diverzifikaciju poljoprivredne proizvodnje, unaprijeđenje vještina poljoprivrednika, te obezbjeđivanje opreme i sredstava za poboljšanje proizvodnje i kvalitete proizvoda.