EXHIBITION OF DOMESTIC AGRICULTURAL PRODUCTS AND HANDICRAFTS

09 Jul 2021

The exhibition of domestic agricultural products and handicrafts was held in Zavidovići on July 3, 2021. The local association of farmers "Agro-Dolina" was the organizer of the exhibition with the support of the Local Democracy Agency Zavidovići and the Municipality of Zavidovići.

The exhibition was held under the slogan "Let's support domestic - Local product - Zavidovići". The aim of the exhibition was to provide producers with a space where they can present their products, create an opportunity to get to know each other better, exchange experiences and establish cooperation for future activities, as well as promote the purchase of local domestic products.

The exhibition was attended by 36 exhibitors, some of these exhibitors were individuals who produce essential oils, creams, soaps on a natural basis or from donkey's milk, some of the exhibitors were various associations operating in the area of Zavidovići that engaged in the production of agricultural products, and there were several guests from neighboring municipalities. Some newly formed associations from Zavidovići also took part in the exhibition, which was a great opportunity to promote their activities and plans.

Visitors to the exhibition expressed their satisfaction with this event and supported domestic producers by purchasing their products.

LDA Zavidovići supported the organization of this event within the project "Family Gardens". This was the first of 4 planned exhibitions during this year, and we hope to have even more exhibitors and products that we can offer to our local community at the next exhibitions.

The "Family Gardens" project characterizes the cooperation activities of LDA Zavidovići with partners in Italy since 2014 and continues throughout the years in providing education and assistance to women engaged in agricultural activities, in order to increase production and quality of products for own consumption and sale on a small scale.

The Family Gardens project is supported by the Foundation Intesa Sanpaolo and the Consulta per la Pace Comune di Brescia.

IZLOŽBA DOMAĆIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA I RUKOTVORINA

Izložba domaćih poljoprivrednih poizvoda i rukotvorina  je održana 03.07.2021. u Zavidovićima, a organizator izložbe je bilo udruženje poljoprivrednika „Agro-Dolina“ uz podršku Agencije lokalne demokratije Zavidovići i Općine Zavidovići.

Izložba je održana pod sloganom „Podržimo domaće - Lokalni proizvod – Zavidovići“. Cilj izložbe je bio da se proizvođačima obezbjedi prostor na kojem mogu da prezentiraju svoje proizvode, kreira prilika da se međusobno bolje upoznaju, razmjene iskustva i uspostave suradnju za buduće aktivnosti, kao i promoviše kupovina lokalnih domaćih proizvoda.

Ućešće u izložbi je uzelo 36 izlagača, neki od tih izlagača su bili samostalni izlagači koji proizvode eterična ulja, kreme, sapune na prirodnoj bazi ili od magarećeg mlijeka, neki od izlagača su bila različita udruženja koja djeluju na prostoru Zavidovića, a bave se proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda, a imali smo nekoliko gostiju iz susjednih općina. Učešće u izložbi su uzela i neka novoformirana udruženja iz Zavidovića što je bila odlična prilika da promoviraju svoje aktivnosti i planove.

Posjetioci izložbe su izrazili svoje zadovoljstvo ovim događajem i podržali domaće proizvođače kupovinom njihovih proizvoda.

ALD Zavidovići je podržala organizaciju ovog događaja u okviru projekta „Porodične bašte“ . Ovo je bila prva od 4 planirane izložbe  u toku ove godine, a nadamo se da ćemo na svakoj slijedećoj izložbi imati još više izlagača i proizvoda koje možemo ponuditi našoj lokalnoj zajednici.

Projekt „Porodične bašte“ karakteriše aktivnosti saradnje ALD-a Zavidovići sa partnerima u Italiji od 2014. godine i nastavlja se tokom godina u vidu pružanja edukacije i pomoći ženama koje se bave poljoprivrednim aktivnostima, u cilju povećanja proizvodnje i kvaliteta proizvoda za samopotrošnju i prodaju u malom obimu.

Projekt „Porodične bašte“ je podržan od strane Fondacije Sanpaolo i Consulta per la Pace Comune di Brescia.

More in this category: « FAMILY GARDENS 2021

Where we are

Agencija lokalne demokratije
LDA Zavidovici

Omladinska 10
72220 Zavidovici, Bosna i Hercegovina
Tel/fax +387 32 877 008
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Compatible browsers: IE 9+, Firefox, Chrome, Opera, Safari

City and membership info