Print this page

PARTICIPATIVE PLANNING IN THREE MUNICIPALITIES IN BOSNIA AND HERZEGOVINA

03 Jun 2019

The training on participatory planning process took place in Mostar in the period from 25 -31 May 2019. This training is part of two years project „Capacity building and economy development contribution of energy sources, environmental sustainability, forest menagement and promotion of small and medium companies in three municipality in Bosnia and Herzegovina.

The partners in this project are Local Democracy Agencies from Prijedor, Zavidovići and Mostar, and associations „Progetto Prijedor“ and „Trentino Balkan“. The aim of this project is to excange knowledge and good practice from Italy on promotion of participatory approach of making plans, projects and strategies for development of specified area, to strenght collaboration between civil society organizations and local authorities and constantly strenght participation of citizens in decision making processes.

This training was organized by Local Democracy Agency Prijedor, host of event was Local Democracy Agency Mostar. The participants were representatives of civil sector and representatives of local authorities from Zavidovići and Mostar. The participants had chance to get instruction about methods and techniques which are used in participatory planning and development of specific territory.

PARTICIPATIVNO PLANIRANJE U TRI OPŠTINE U BOSNI I HERCEGOVINI

Tokom protekle sedmice od 28.05 – 31.05.2019. godine održana je obuka o participativnom planiranju u Mostaru. Obuka je organizovana u sklopu dvogodišnjeg projekta “Izgradnja kapaciteta i doprinos ekonomskom razvoju obnovljivih izvora energije, održivosti životne sredine, gazdovanja šumama i promocija malih i srednjih preduzeća u tri BiH opštine”.

Partneri na ovoj projektu su Agencije lokalne demokratije iz Prijedora, Zavidovića i Mostara, te Udruženje Program Prijedor i Udruženje Trentino Balkan. Cilj projekta je da se prenosom znanja i primjera dobrih praksi iz Italije promoviše participativni pristup u pravljenu planova, projekata i strategija za razvoj određene teritorije, da se jača saradnja između civilnog društva i lokalnih vlasti te da se konstantno jača učešće građana u procesima donošenja odluka.

Obuku je organizovala Agencija lokalne demokratije iz Prijedora, a domaćin događaja je bila Agencija lokalne demokratije iz Mostara. Učesnici su dolazili iz Zavidovića i Mostara kako iz civilnog sektora tako i predstavnici lokalnih vlasti iz ova dva grada. Učesnici su imali priliku da budu obučeni o metodama i tehnikama koje se koriste prilikom participativnog planiranja i razvoja određene teritorije.

Image Gallery