KONKURS ZA ODABIR UČESNIKA OBUKE “PARTICIPATIVNO PLANIRANJE SOCIO-EKONOMSKOG RAZVOJA”

13 May 2019

U sklopu projekta „Izgradnja kapaciteta, podrška lokalnim institucijama i doprinos ekonomskom razvoju obnovljivih izvora energije, održivosti životne sredine, gazdovanju šumama, promociji mikro i malih preduzeća u tri BiH opštine“ u saradnji tri Agencije lokalne demokratije na području Bosne i Hercegovine (Prijedor, Mostar i Zavidovići),  Udruženja Program Prijedor i Udruženja Trentino – Balkan objavljujemo:

KONKURS
za odabir kandidata za učešće u obuci na temu “PARTICIPATIVNO PLANIRANJE LOKALNOG SOCIO-EKONOMSKOG RAZVOJA”

PERIOD REALIZACIJE OBUKE: 20 - 24. maj/svibanj 2019.

MJESTO REALIZACIJE:  Mostar, Bosna i Hercegovina

MINIMALAN BROJ UČESNIKA: 4 sa podrucja Zavidovići

SADRŽAJ OBUKE:

 • Proces razvoja baziran na lokalnim resursima
 • Participativni pristup području
 • Metodologija koja se koristi u participativnom planiranju

a) Akteri i područje
    a1) Identifikacija aktera
    a2) Ključni akteri

b) Pejzaž
    b1) Vizuelna analiza
    b2) Ručne mape i participativna kartografija
    b3) Agro-ekološko mapiranje

c) Rekonstrukcija istorije područja
    c1) Intervjui
    c2) Sagledavanje informacija iz tri ugla
    c3) Analiza dokumentacije

d) Agrarni sistemi
    d1) Osnovni sistemi proizvodnje
    d2) Osnovni sistemi u poljoprivredi

e) Socio-ekonomska analiza
    e1) Socio-ekonomske procjene

 • Pogodnosti i potencijali za razvoj područja
 • Elementi  “Land evaluation” sistema
 • Zajedničko informisanje aktera područja i širenje novih aspekata
 • Priprema analize stanja područja
 • Organizovanje interesnih grupa područja
 • Poznavanje modela udruživanja

OSNOVNI USLOVI ZA ODABIR KANDIDATA:

Minimum završena srednja škola iz oblasti društvenih nauka, ekonomije, poljoprivrede i dr, da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine, spreman za rad u grupi i širenje dobrih međuljudskih odnosa, da je uzrasta između 18 i 40 godina i da poznaje područje  Zavidovića i okoline.

PREDNOST ĆE IMATI KANDIDATI: koji se služe engleskim jezikom, koji su ranije upoznati sa temama participativnog lokalnog razvoja ili su učestvovali u projektima međunarodne ili međukulturalne saradnje, te kandidati koji su ranije učestvovali u projektima koji su imali za cilj jačanje kapacitate mladih, uključivanje građana u procese donošenja odluka te izgradnju i jačanje kapaciteta zajednice.

Poželjno je posjedovanje auta, motora ili bicikla radi lakše mobilnosti prilikom terenskog rada, ali nije obavezno.

PRILIKOM ODABIRA KANDIDATA VODIĆE SE RAČUNA O: rodnoj ravnopravnosti, kao i o mogućnosti učešća svih kandidata, bez obzira na njihovu vjersku ili nacionalnu pripadnost, političko opredjeljenje ili njihov socijalni status.

Prevoz, smještaj i obroci za učesnike treninga će biti obezbijeđeni.

PRIJAVA NA KONKURS: Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem elektronske pošte na ispod naznačenu e-mail adresu u ispod navedenom roku. Prijava treba da sadrži:

 • CV (biografija) maksimalne dužine dvije stranice, po mogućnosti jedan primjerak iste i na engleskom jeziku
 • Motivaciono pismo (maksimalna dužina 1 stranica)

ROK ZA PRIJAVU KANDIDATA: 19. maj 2019. godine

Prijavu sa biografijom i motivacijskim pismom dostaviti Agenciji lokalne demokratije Zavidovici putem e-mail adrese This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., sa naznakom “Prijava na konkurs”.

NAPOMENA: Učesnici koji prođu obuku imaće priliku za volonterski angažman na projektu, saradnju sa radnim timom iz Italije i sticanje certifikata za  participativno planiranje.

 

 

 

Where we are

Agencija lokalne demokratije
LDA Zavidovici

Omladinska 10
72220 Zavidovici, Bosna i Hercegovina
Tel/fax +387 32 877 008
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Compatible browsers: IE 9+, Firefox, Chrome, Opera, Safari

City and membership info