Print this page

FAMILY GARDENS 2018

12 Jul 2018

Also this year the Local Democracy Agency Zavidovići, in partnership with the Association “Sigurno mjesto”, continued an educational program entitled "Family gardens", which consists of educational lectures on agricultural production, field visits of agronomists and giving expert opinions and advices. All participants of the program received financial contribution for the purchase of materials for the spring sowing.
The program included 8 families from the local community Dolac, 17 women from the Association of Women "Pašinke" from Hajderovići, and 20 men from the local community Dolina who are engaged in raspberry cultivation and which focused on educational workshops was the cultivation of berries.

PORODIČNE BAŠTE 2018

I ove godine Agencija lokalne demokratije Zavidovići je u partnerstvu sa Udruženjem „Sigurno mjesto„ nastavila edukativni program pod nazivom „Porodične bašte“, a koji se sastoji od edukativnih predavanja na temu poljoprivredne proizvodnje, terenskih posjeta agronoma i davanje stručnih mišljenja i savjeta, te podjele novčanih bonova za sve učesnike koji su mogli iskoristiti u poljoprivrednoj apoteci za nabavku materijala za proljetnu sjetvu.

Ove godine je program  uključio 8 porodica iz  MZ Dolac, zatim 17 žena iz Udruženja žena „Pašinke“ iz  Hajderovića , te 20 muškaraca iz MZ  Dolina koji se bave uzgojem malina i kojima je fokus na edukativnim radionicama bio uzgoj jagodičastog voća.

Image Gallery