Training and workgroup meeting in Bihac

20 Dec 2012

As a part of the “Civil Society in Action for Dialogue and Partnership” project, Citizen Association “Democratic Centre New Hopes” Bihac, which is one of the partners in the project, organised a training with the topic „Communicating Skills and Public Relations“. The Training was intended for Municipality workers /local government officials from the municipalities/cities participating in the Project, and it was held from 13th to 14th of December 2012 in Bihac (BIH). The goal of the training was to strenghten the capacity of local authorities in cooperation with NGO's and with the society in whole, in order to facilitate the process of creating and implementing the local Agreements on cooperation.

In parallel with the training, there was also one more activity of the project implemented. This was the thematic meeting of working groups for support to the civil society. By forming these workgroups the cooperation was continued with the representatives of local NGO's, experts, think-tank groups active in monitoring and implementation of the cooperation agreements between the local authorities and civil sector, as well as existing NGO networks that are active in promoting good local government and building inter-sectoral partnerships. The meeting was attended by some of the veteran NGO activists from BiH, like Šefika Muratagić (Kljuc) and Vehid Šehić (Tuzla), which gave the workgroups weight and efficacy.

ALDA is the leading partner of the “Civil society in Action for Dialogue and Partnership” regional Project, while other partners are members of ALDA network from Bosnia and Herzegovina, Croatia and Serbia – Local Democracy Agencies Mostar, Zavidovići, Osijek and Subotica, as well as Citizen Forum Tuzla, Centre for Local Development Breza, DON Prijedor and Nove nade Bihać, local non-governmental organisations which effectively contribute to local democratic development and implementation of municipal agreements on co-operation. The Project is supported by the EU, and it is a part of IPA Programme supporting networks of civil society organisations.

Trening i sastanak radne grupe u Bihaću

Kao dio projekta „Civilno društvo u akciji za dijalog i partnerstvo“, nevladina organizacija Demokratski Centar Nove Nade“ Bihać, koja je jedan od partnera u projektu, organizovala je trening na temu „Vještine komuniciranja i odnosi sa javnošću“. Trening je bio namjenjen općinskim službenicima/uposlenicima organa lokalne uprave iz općina/gradova koji učestvuju u projektu, i održan je u periodu od 13.-14.12.2012. godine u Bihaću, BiH. Cilj ovog treninga bio je da se ojačaju kapaciteti lokalnih uprava u saradnji sa nevladinim organizacijama i društvom u cjelini, kako bi se olakšao proces donošenja i implementacije lokalnih sporazuma o saradnji.

Paralelno sa treningom implementirana je još jedna aktivnost ovog projekta, a to je tematski sastanak radnih grupa za podršku civilnom sektoru. Formiranjem radnih grupa nastavljena je suradnja sa predstavnicima lokalnog civilnog sektora, ekspertima, think-tank grupama aktivnim u oblasti praćenja i provođenja memoranduma o suradnji između lokalne vlasti u NVO sektora, kao i postojećim mrežama NVO koje su aktivne u promociji dobre lokalne uprave i izgradnji međusektorskih partnerstava. Sastanku su prisustvovali neki od veterana nevladinog sektora u BiH, kao što su Šefika Muratagić (Ključ) i Vehid Šehić (Tuzla), što je radnim grupama dalo na težini i uspješnosti.  
ALDA je vodeći partner u regionalnom projektu „Civilno društvo u akciji za dijalog i partnerstvo“, dok su drugi partneri članovi ALDA mreže iz BiH, Hrvatske i Srbije- Agencije lokalne demokratije iz Mostara, Zavidovića, Osijeka i Subotice, te Forum građana Tuzla, Centar za lokalni razvoj Breza, DON Prijedor i Nove nade Bihać, lokalne nevladine organizacije koje efektivno doprinose lokalnom demokratskom razvoju i implementaciji lokalnih Sporazuma o saradnji.

Projekt je podržan od strane Europske unije, i predstavlja dio IPA programa koji daje podršku mrežama organizacija civilnog društva.

Where we are

Agencija lokalne demokratije
LDA Zavidovici

Omladinska 10
72220 Zavidovici, Bosna i Hercegovina
Tel/fax +387 32 877 008
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Compatible browsers: IE 9+, Firefox, Chrome, Opera, Safari

City and membership info