SECOND PHASE OF RECONSTRUCTION OF “DOM KULTURE” IN LOCAL COMMUNITY KOVACI (MUNICIPALITY OF ZAVIDOVICI) FINISHED

10 Nov 2012

The second phase of the repair works on “Dom Kulture” in Local Community Kovaci, Municipality of Zavidovici, that were started in 2010, and continued this summer, is finished at the begining of November 2012.

This activity represents the implementation of the agreement signed between Local Democracy Embassy Zavidovići and Local community Kovači on 15.05.2012, about the donation of funds needed for reconstruction of “Dom Kulture” building in Kovači.

Actually, in 2008 Province Cremona and Municipality Zavidovići made a research “Analysis of needs and social problems in the Zavidovići area” and they identified Local Community Kovači as beneficiary of this action. In 2010 for internal and external works on this reconstruction 13.000 KM was invested, and the agreement from May this year represents the continuation of repair works on the building of “Dom Kulture” Kovači.

Value of donation which the Local community Kovači got from “Coordinamento provinciale degli Enti Locali per la pace di Cremona” trough LDA Zavidovići is 7.000 €, and the funds are being spent on the reconstruction of the roof and completion of the tray in front of “Dom Kulture” in Kovači.

The  roof reconstruction was finished during the summer, and the second phase of the works is brought to an end with concrete works on the pavement in front of the building.

Reconstruction of the building is very important for the local community because of its purpose to be an open public space for everyone without any differences.

 

ZAVRŠENA DRUGA FAZA SANACIJE DOMA KULTURE MJESNE ZAJEDNICE KOVAČI (OPĆINA ZAVIDOVIĆI)

Početkom novembra 2012. godine završena je druga faza rekonstrukcije Doma kulture u Mjesnoj zajednici Kovači, općina Zavidovići, koja je počela 2010. godine a nastavljena ovog ljeta.

Ova aktivnost predstavlja implementaciju sporazuma između Asocijacije „Ambasada Lokalne Demokratije“ Zavidovići i Mjesne zajednice Kovači, koji je potpisan 15.05.2012. godine, a odnosi se na donaciju sredstava potrebnih za nastavak sanacionih radova na Domu Kulture u Kovačima.

Inače, još 2008. godine provincija Cremona i Općina Zavidovići su kroz istraživanje „Analize potreba i socijalne problematike na području Zavidovića“ identifikovali Mjesnu zajednicu Kovači kao korisnika ove akcije. Za unutrašnje i vanjske radove rekonstrukcije je 2010. godine uloženo 13.000 KM, a sporazum potpisan u maju ove godine bio je osnova za nastavak radova na sanaciji Doma Kulture u Kovačima.

Vrijednost donacije koju je Mjesna zajednica Kovači dobila od Provincijalnog tijela lokalnih vlasti za mir iz Cremone preko ALD-a Zavidovići je 7.000 € i ta su sredstva usmjerena na financijsko pokrivanje radova rekonstrukcije krova i kompletiranje uređenja platoa ispred Doma Kulture u Kovačima.

U toku ljeta je obavljena rekonstrukcija krova, a druga faza rekonstrukcije je završena radovima betoniranja i uređenja platoa ispred Doma kulture.

Ova akcija je od velikog značaja za Mjesnu zajednicu jer namjena tog objekta je da bude javni centar otvoren lokalnom građanstvu bez ikakvih razlika.

Where we are

Agencija lokalne demokratije
LDA Zavidovici

Omladinska 10
72220 Zavidovici, Bosna i Hercegovina
Tel/fax +387 32 877 008
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Compatible browsers: IE 9+, Firefox, Chrome, Opera, Safari

City and membership info