ADRESS BOOK OF ASSOCIATIONS IN ZAVIDOVICI

19 Oct 2012

As a part of the project "Civil Society in Action for Dialogue and Partnership", which is supported by the European Union, and is part of the IPA programme that supports networks of civil society organizations, LDA Zavidovici issued "Address Book of  Associations Zavidovići", publication which brought together in one place all the basic information about citizens' associations and civil society organizations operating in the area of  Zavidovici Municipality.

The address book is organized into ten areas: culture, youth, environment, human rights and gender equality, social security, veterans associations, agriculture, sports, international organizations and others. Considering that it contains information about the basic activities of individual associations and organizations, and contact information for each of them, this publication should be a useful tool for all organisations and subjects  that are active in the Zavidovici Municipality. In addition to the printed version, which will be distributed to institutions, associations, schools, and other interested organizations and citizens, the address book is available in electronic form below.

LDA Zavidovici implements the project "Civil Society in Action for dialogue and partnership" with ALDA Strasbourg and other members of ALDA network from BiH, Croatia and Serbia - Local Democracy Agency Mostar, Osijek and Subotica and also Tuzla Citizens Forum, Centre for Local Development Breza and organizations DON Prijedor and Nove nade Bihac. In the first year of the project adress books are issued in Zavidovici, Prijedor and Tuzla, and publications for Mostar, Bihac and Breza are planned for the second year of the project.

Downloads:
pdf-1 adresar_udruzenja_zavidovici HOT
adresar_udruzenja
Date-1Thursday, 05 February 2015 20:58 File Size-1 488.31 KB Download-1 2,076 Download

 

This project is funded by the European Union

“This publication has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of LDA Zavidovici and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.”

ADRESAR UDRUŽENJA GRAĐANA NA PODRUČJU OPĆINE ZAVIDOVIĆI

U sklopu aktivnosti projekta „Civilno društvo u akciji za dijalog i partnerstvo“, koji  je podržan od strane Europske unije, i predstavlja dio IPA programa koji daje podršku mrežama organizacija civilnog društva, ALD Zavidovići je izdala „Adresar udruženja Zavidovići“, publikaciju koja je na jednom mjestu okupila osnovne podatke o svim udruženjima građana i organizacijama civilnog društva koja djeluju na području općine Zavidovići.

Adresar je organizovan u deset oblasti: kultura, mladi, ekologija, ljudska prava i gender ravnopravnost, socijalna zaštita, udruženja boračke populacije, poljoprivreda, sport, međunarodne organizacije i ostalo. Obzirom da sadrži podatke o osnovnim djelatnostima pojedinih udruženja i organizacija, te kontakt podatke za svaku od njih, ova publikacija trebala bi predstavljati koristan alat za sve subjekte koji su društveno aktivni u općini Zavidovići. Pored štampane verzije, koja će biti distribuirana  institucijama, udruženjima, školama, i ostalim zainteresovanim organizacijama i građanima, adresar je dostupan i u elektronskoj formi, u PDF formatu.

ALD Zavidovići implementira projekat „Civilno društvo u akciji za dijalog i partnerstvo“ zajedno sa ALDA Strasbourg i drugim članovima ALDA mreže iz BiH, Hrvatske i Srbije- Agencijama lokalne demokratije iz Mostara, Osijeka i Subotice, te Forumom  građana Tuzla, Centrom za lokalni razvoj Breza, te organizacijama DON Prijedor i Nove nade Bihać. U prvoj godini projekta adresari su izdani u Zavidovićima, Prijedoru i Tuzli, a štampanje adresara za Mostar, Bihać i Brezu predviđeno je za drugu godinu projekta.

Projekat finansira Evropska unija

„Ova publikacija je urađena uz pomoć Evropske unije. Sadržaj publikacije je isključiva odgovornost ALD  Zavidovići, i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije.“

Where we are

Agencija lokalne demokratije
LDA Zavidovici

Omladinska 10
72220 Zavidovici, Bosna i Hercegovina
Tel/fax +387 32 877 008
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Compatible browsers: IE 9+, Firefox, Chrome, Opera, Safari

City and membership info