Reconstruction of “Dom Kulture” in Local Community Kovaci (Municipality of Zavidovici)

16 May 2012

Agreement on reconstruction of “Dom Kulture” building in Kovači, between Local Democracy Embassy Zavidovići and Local community Kovači, has been signed on the 15.05.2012.

In 2008 Province Cremona and Municipality Zavidovići made a research “Analysis of needs and social problems in the Zavidovići area” and they identified Local Community Kovači as beneficiary of this action. In 2010 for internal and external works on this reconstruction 13.000 KM was invested, and new agreement represents continuation of works on the building “Dom Kulture” Kovači.

Value of donation which the Local community Kovači is getting from “Coordinamento provinciale degli Enti Locali per la pace di Cremona” trough LDA Zavidovići is 7.000 €, and the fund will be spent on the reconstruction of the roof and completion of the tray in front of “Dom Kulture” in Kovači. Reconstruction of the building is very important for Local community because of its purpose to be open public space for everyone without any differences. This phase of repairs should be over until the end of  summer 2012.

  

 

Sanacija Doma kulture Mjesne zajednice Kovači (Općina Zavidovići)

Dana, 15.05.2012. godine potpisan je sporazum koji se odnosi na sanaciju Doma Kulture u Kovačima,  između Asocijacije „Ambasada Lokalne Demokratije“ Zavidovići i Mjesne zajednice Kovači.

Još 2008. godine provincija Cremona i Općina Zavidovići su kroz istraživanje „Analize potreba i socijalne problematike na području Zavidovića“ identifikovali Mjesnu zajednicu Kovači kao korisnika ove akcije. Za unutrašnje i vanjske radove rekonstrukcije je 2010. godine uloženo 13.000 KM, a najnoviji sporazum predstavlja nastavak radova na sanaciji Doma Kulture u Kovačima.

Vrijednost donacije koju Mjesna zajednica Kovači dobija od Provincijalnog tijela lokalnih vlasti za mir iz Cremone preko ALD-a Zavidovići je 7.000 € i bit će usmjerena na financijsko pokrivanje radova rekonstrukcije krova i kompletiranje uređenja platoa ispred Doma Kulture u Kovačima. Rekonstukcija je od velikog značaja za Mjesnu zajednicu jer namjena tog objekta je da bude javni centar otvoren lokalnom građanstvu bez ikakvih razlika. Ova faza sanacije objekta bi trebala biti gotova do kraja ljeta 2012.godine.

Where we are

Agencija lokalne demokratije
LDA Zavidovici

Omladinska 10
72220 Zavidovici, Bosna i Hercegovina
Tel/fax +387 32 877 008
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Compatible browsers: IE 9+, Firefox, Chrome, Opera, Safari

City and membership info