Print this page

THE COLLECTION OF CONTRIBUTIONS FROM THE „CIVIL SOCIETY IN ACTION FOR DIALOGUE AND PARTNERSHIPS“ PUBLISHED

31 Jan 2014

LDA Zavidovići , together with partners from Bosnia and Herzegovina and the region, has completed the implementation of the project "Civil Society in Action for Dialogue and Partnership " during the last year. It was a two-year project that aimed to assist in strengthening the democratic role of NGOs in promoting citizen participation in local policy / decision-making by promoting the effective implementation of municipal co-operation agreements and sectoral NGOs in Bosnia and Herzegovina.

One of the results of this project is the publication titled "The collection of written contributions", a collection of articles related to the topic of the project . Representatives of local civil society organizations involved in advocacy and implementation of municipal cooperation agreements, local research groups, and experts in the field of local governments from all over Bosnia and Herzegovina as well as the region, have contributed to the creation of this publication.

The main topics covered in this publication are :

  • Efficient and responsive performance / service delivery of local government in cooperation with local civil society : challenges and prospects of democratic participation at the local level in Bosnia and Herzegovina ;
  • Implementation of municipal cooperative agreements – from the memorandum of understanding to local practices (case study approach) ;
  • The role of civil society organizations and their sectoral networking in the process of democratic reforms towards European integration agenda.

The publication in electronic form can be downloaded here:

Downloads:
pdf-3 Civili society in action for dialogue and partnerships-The collection of written contributions HOT
collection_contribution
Date-3Thursday, 05 February 2015 21:18 File Size-3 818.97 KB Download-3 1,974 Download

OBJAVLJEN ZBORNIK RADOVA IZ PROJEKTA „CIVILNO DRUŠTVO U AKCIJI ZA DIJALOG I PARTNERSTVO“

ALD Zavidovići je, zajedno sa partnerima iz BiH i regije, prošle godine okončala implementaciju projekta “Civilno društvo u akciji za dijalog i partnerstvo”. To je bio dvogodišnji projekat koji je imao za cilj da pomogne u osnaživanju demokratske uloge NVO-a u unapređivanju učešća građana u lokalnim politikama/donošenju odluka kroz promovisanje efikasne implementacije opštinskih sporazuma o saradnji i sektorskih NVO-a na teritoriji Bosne i Hercegovine. 

Jedan od rezultata ovog projekta je i publikacija nazvana „Zbornik radova“, kolekcija tekstova vezanih za temu projekta, čijem su stvaranju doprinjeli predstavnici  lokalnih organizacije civilnog društva koje učestvuju u akcijama zagovaranja i implementacije opštinskih sporazuma o saradnji, lokalne istraživačke grupe, te eksperti iz oblasti lokalne samouprave iz cijele Bosne i Hercegovine kao i iz regiona.

Glavne teme obrađene u ovoj publikaciji su:

  • Efikasan i odgovarajući radni učinak/pružanje usluga lokalne samouprave u saradnji sa lokalnim civilnim društvom: izazovi i perspektive demokratskog učešća na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini;
  • Implementacija opštinskih sporazuma o saradnji—od memoranduma razumijevanja do lokalne prakse (pristup studija slučaja);
  • Uloga organizacija civilnog društva i njihovo sektorsko umrežavanje u procesu demokratske reforme ka evropskoj integraciji BiH. 

Zbornik radova u elektronskoj formi možete preuzeti ovdje.

pdf-2 civilno_drustvo_u_akciji_za_dijalog_i_partnerstvo_-_zbornik_radova HOT
zbornik_radova
Date-2Thursday, 05 February 2015 21:05 File Size-2 855.82 KB Download-2 2,146 Download